Porady

Warunki odbioru hali produkcyjnej przez nadzór budowlany

Warunki odbioru hali produkcyjnej przez nadzór budowlany

Kiedy prace budowlane hali produkcyjnej zostaną zakończone, inwestor nie może od razu rozpocząć eksploatacji danego obiektu. Aby przystąpić do jakiejkolwiek działalności w jego obszarze, trzeba jeszcze dopełnić niezbędnych formalności. Dotyczy to tzw. odbioru przez nadzór budowlany. Z procedurą tą wiąże się konieczność spełnienia specyficznych warunków, jednak stanowi ona gwarancję potwierdzenia bezpieczeństwa oraz funkcjonalności gotowej hali produkcyjnej.

Dokumentacja i zmiany w projekcie

Odbiór hali produkcyjnej przez nadzór budowlany rozpoczyna się od zgromadzenia kompletnej dokumentacji związanej z daną budową. Obejmuje ona zarówno właściwości użytkowe obiektu, jak i deklaracje zgodności, atesty czy aprobaty. Jeżeli w projekcie wystąpiły nieznaczne zmiany względem tego zatwierdzonego w starostwie, kierownik budowy razem z projektantem są jedynie zobowiązani do wprowadzenia niezbędnych modyfikacji na kopiach rysunków z pozwolenia na budowę. W przypadku występowania zmian bardziej istotnych, wymagane jest uzyskanie nowego pozwolenia na budowę. Z tego względu cały proces budowy hali produkcyjnej musi się odbywać pod nadzorem wykonawców, którzy będą na bieżąco monitorować ewentualne zmiany wprowadzane przez inwestora. W ten sposób uniknąć można potencjalnych problemów po zakończeniu prac oraz przy odbiorze.

Testy, próby i inwentaryzacja powykonawcza

Poza przygotowaniem dokumentacji, wykonawcy muszą też przeprowadzić wymagane prawem testy. Dotyczy to np. prób szczelności wentylacji czy prawidłowości działania systemu napowietrzania i klap dymowych. W oparciu o zrealizowane działania sporządzane są protokoły, stanowiące następnie podstawę przy finalnym odbiorze hali produkcyjnej. Istotnym aspektem na etapie przygotowawczym jest dla inwestora także inwentaryzacja powykonawcza, w ramach której wykwalifikowany geodeta potwierdza zgodność wymiarową przygotowanego obiektu z obiektem oraz fakt zmieszczenia się parametrów w ustalonych tolerancjach.

Professional construction cradle or gondola for construction work at height and cleaning windows of a high-rise building. Industrial equipment for work at height

Sprzątanie oraz czyszczenie po budowie i inwestycji

Do ważnych warunków odbioru hali produkcyjnej należy zapewnienie odpowiedniego poziomu czystości w obiekcie. Usługa sprzątania i czyszczenia jest niezbędna po wykonaniu określonych prac budowlanych – zarówno samej po samej budowie, jak i remoncie. Aby uniknąć przenoszenia się zabrudzeń, konieczne jest odkurzanie przestrzeni metodą „na sucho” oraz przy wykorzystaniu sprzątania poziomowego. Czyszczenie pobudowlane odbywa się od góry do dołu, czyli począwszy od sufitu i elementów infrastruktury. Stopniowe schodzenie w dół sprawi, że kurz powoli opada na posadzkę. Sprzątanie po budowie wymaga posiada odpowiednich uprawnień, w tym alpinistycznych, do prac na wysokościach czy obsługi podestów ruchomych. Takimi kwalifikacjami dysponują pracownicy firmy TETON clean, która zapewnia przystępne ceny usług. Czyszczenie po inwestycji odbywa się również „na mokro”, czyli z wykorzystaniem odpowiednich środków chemicznych. Cena i zakres prac zależą od rodzaju użytych preparatów i sprzętów, a także dostępności przestrzeni czy rodzaju materiałów. Inaczej wygląda bowiem mycie po wylewce posadzki żywicznej, impregnacji drewna, gipsowaniu czy nakładaniu betonu. Profesjonalne sprzątanie po budowach nie tylko zapewnia estetyczny wygląd obiektu, ale też podnosi jego żywotność.

Końcowy odbiór hali produkcyjnej

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac, można już powiadomić niezbędne organy. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej to służby, które mają 14 dni na zapoznanie się projektem danej hali produkcyjnej oraz dokonanie wymaganych odbiorów. Jeżeli w czasie tym zgłoszenie pozostanie bez żadnej odpowiedzi, inwestor może uznać fakt przeprowadzenia odbioru przez te jednostki za dokonany. Następnym etapem powinno być zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który dokona finalnego odbioru obiektu oraz wyda ostateczną zgodę na użytkowanie hali produkcyjnej.

Similar Posts