Porady

Jak wygląda bezwibracyjne zabezpieczanie wykopów?

Bezwibracyjne metody zabezpieczenia wykopów są szczególnie zalecane w centrach miast. Dowiedz się, na czym polega bezwibracyjne zabezpieczanie wykopów.

Prace zabezpieczające to jeden z ważniejszych etapów każdej budowy. Ich zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym. Ponadto niektóre z nich są niezbędne, aby można było przejść do kolejnych zaplanowanych działań, czego doskonałym przykładem jest zabezpieczenie wykopów, które można prowadzić w sposób wibracyjny i bezwibracyjny. Dowiedz się, na czym polega bezwibracyjne zabezpieczanie wykopów.

Od czego zależy wybór metody zabezpieczania wykopów?

Intensywna aktywność urbanistyczna może prowadzić do powstania osuwisk. Duży ruch samochodów, bliskość szlaku kolejowego lub nieduża odległość od startujących samolotów może spowodować osunięcie się gruntu. Ponadto pojawia się ono także w wyniku prac budowlanych. Ze względu na siły, które powodują osuwanie się skarp, należy zabezpieczyć plac budowy we właściwy sposób. Zabezpieczenia wykopów szerokoprzestrzennych regulowane są przepisami BHP. O to, jak wybrać odpowiednią metodę, zapytaliśmy przedstawiciela Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów.

Wybór rodzaju konstrukcji oporowej uzależniony jest od wielu czynników m.in. specyfiki terenu, jego otoczenia, rodzaju gruntu, wielkości wykopu, a także możliwości zastosowania konkretnej metody i związanych z wyborem danego rozwiązania kosztów. W celu stabilizacji wykopu stosuje się kilka konstrukcji oporowych. Należą do nich ścianki szczelne, ścianki szczelinowe, obudowy berlińskie oraz palisady. Zabezpieczenie wykopów można prowadzić w technologii wibracyjnej i bezwibracyjnej, wyjaśnia nasz rozmówca.

Wibracyjne i bezwibracyjne zabezpieczanie wykopów

Prace związane z zabezpieczaniem wykopów mogą być przeprowadzane bezwibracyjnie, poprzez wiercenie, lub wibracyjnie, przy użyciu wibromłotu. Wibracyjne zabezpieczenie wykopu polega na postawieniu specjalnych ścianek szczelnych z grodzisk stalowych. Jest to zabezpieczenie tymczasowe, które doskonale sprawdza się w przypadku wykopów głębokich, sięgających kilkunastu metrów. Nie tylko chroni ono sąsiadujące z wykopem obiekty wrażliwe przed osiadaniem, lecz również zabezpiecza wykop przed napływaniem do niego wody gruntowej. Jest to popularna i dość tanie metoda.

Bezwibracyjne metody zabezpieczenia wykopów są zdecydowanie droższe niż wibracyjne, jednak ich wykorzystywanie jest zalecane w centrach miast, ponieważ pracom nie towarzyszy zbytni hałas ani drgania. Można je prowadzić kilkoma metodami, wśród których najpopularniejsze są pale CFA. Są to pale wiercone, które wpuszcza się do gruntu za pomocą świdra ciągłego. Jest on osadzony na rdzeniu rurowym, dzięki któremu do gruntu trafia beton, wpuszczany pod odpowiednim ciśnieniem. Całość prac kończy wprowadzenie zbrojenia lub kształtowników. Zaletami zabezpieczania wykopów palami jest wyeliminowanie hałasu, a także możliwość stałej kontroli parametrów wiercenia. Ma to szczególnie duże znaczenie przy prowadzeniu robót na gruntach twardoplastycznych. Jest to doskonały sposób na wzmocnienie i obudowę wykopu.

Bezwibracyjne zabezpieczenie wykopu to metoda, która powinna być stosowana w miejscach ciasno zabudowanych, a także w sytuacjach, w których niezbędne jest wyeliminowanie hałasu. Mimo że cechuje się ona wyższą ceną, z pewnością jest bardziej komfortowa dla otoczenia.

Similar Posts