Porady

Montaż rusztowania elewacyjnego – praktyczny poradnik

rusztowanie

Rusztowaniem elewacyjnym nazywamy konstrukcje tymczasowe, które powstały na czas prowadzenia prac budowlanych, szczególnie na wysokościach. Montaż rusztowań powinien zostać wykonany w sposób prawidłowy i nie może stwarzać zagrożenia ani dla pracowników, ani dla przechodniów i otoczenia. Kto jest uprawniony do montażu rusztowań? Jak przebiega wznoszenie takiej konstrukcji i w jaki sposób ją zdemontować? Sprawdź koniecznie jakich zasad BHP należy bezwzględnie przestrzegać i zobacz jakie wady i zalety niesie ze sobą zakup oraz wynajem rusztowań!

Rusztowania elewacyjne – kto może zmontować rusztowanie?

Nie każdy może podjąć się montażu rusztowania. Osoby montujące rusztowania powinny posiadać odpowiednie uprawnienia. Do wykonywania prac montażowych tego typu należy:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • uzyskać pozytywną opinię od lekarza (dobry stan zdrowia, dopuszczenie do prac na wysokości)
 • zdobyć potrzebne uprawnienia w zakresie montażu rusztowań (odbyć specjalne kursy. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie).

Osoby posiadające uprawnienia do montowania rusztowań powinny dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu, a także z indywidualnym projektem. Dodatkowo należy pamiętać o niezbędnym wyposażeniu, zapewniającym bezpieczeństwo.

Zasady bezpieczeństwa podczas montażu rusztowań

  • Pracę powinniśmy rozpocząć od zapoznania się z dokumentacją techniczno-ruchową (należy postępować zgodnie z jej wytycznymi).
  • Podczas przygotowywania materiałów, dokładnie sprawdź elementy konstrukcji (nie mogą być pogięte ani skorodowane).
  • Trzeba zwrócić uwagę również na podesty – popękane lub przegniłe pod żadnym pozorem nie mogą zostać wykorzystane.
  • Teren budowy rusztowania powinien być odpowiednio oznaczony za pomocą tablic ostrzegawczych.
  • Kolejnym niezbędnym krokiem jest sprawdzenie, czy podłoże zapewnia dobrą stabilność oraz zadbanie o prawidłowy odpływ wód opadowych.
  • Pracownicy powinni posiadać specjalistyczny sprzęt i zabezpieczenia. Muszą być trzeźwi, wypoczęci oraz ubrani w odpowiednią odzież roboczą.
 • W przypadku złego samopoczucia monter ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt przełożonemu.
 • W celu ochrony trzeba zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przejść pod rusztowaniami oraz w ich pobliżu.
 • Stalowe rusztowania muszą być uziemione i zabezpieczone przed wyładowaniami atmosferycznymi.
 • Rusztowanie powinno być zaopatrzone w tablice, informujące o jego odebraniu i dopuszczalnym obciążeniu.
 • W trakcie eksploatacji należy codziennie kontrolować stan techniczny rusztowania, a wypadki w czasie pracy muszą zostać zgłoszone do przełożonego.
 • Demontaż i montaż rusztowań nie powinien być wykonywany w trakcie mgły, po zmroku, bez odpowiedniego oświetlenia, w czasie burzy oraz mocnego wiatru, a także w przypadku gołoledzi i opadów atmosferycznych.
 • Po zakończeniu prac montażowych następuje odbiór techniczny (dokonuje go uprawniona osoba, np. kierownik budowy).

Etapy montażu rusztowania

Montaż rusztowania ramowego zaczynamy od odpowiedniego ustawienia podstawek śrubowych, bez wkręcania nakrętek. Na podstawki należy założyć nakładki i połączyć przy użyciu odpowiednich stężeń poziomych. Kolejnym krokiem jest nałożenie dwóch ram rusztowania i połączenie ich za pomocą stężeń ukośnych. Na tak przygotowanej podstawie montowane są odpowiednie podesty. Następnie nakłada się pierwszy poziom ram, ich stężenie i podesty (podesty będą pełnić funkcję stężeń poziomych rusztowania).

pracownicy przy rusztowaniu

Kolejnym etapem będzie montaż podestu komunikacyjnego (w pionie komunikacyjnym) oraz odpowiednie wypoziomowanie rusztowania. Pod drabinę najniższej kondygnacji warto podłożyć drewniany podest, który ułatwi komunikację z wyższymi poziomami. Następna kondygnacja powinna zostać rozpoczęta od nałożenia ram w pionie komunikacyjnym. Należy zamontować ramy w obydwu kierunkach od pola komunikacyjnego, a położenie każdego z pól należy wyznaczyć przez poręcz.

Jeżeli odległość pomostu rusztowania od lica ściany budynku będzie większa niż 20 centymetrów, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie rusztowania od wewnętrznej strony za pomocą desek burtowych i poręczy. Stężane pole trzeba zabezpieczyć stężeniami ukośnymi na sworzniach z zapadkami.

Następne pole uzupełniamy o podesty, a kondygnację odpowiednio zabezpieczamy (poręcze, deski burtowe i deski burtowe poprzeczne). Teraz zostało tylko wykonać operację kotwienia i zabezpieczenie najwyższej kondygnacji rusztowania przy użyciu ram oraz innych niezbędnych elementów.

Etapy demontażu rusztowań

Pracownicy zajmujący się demontażem rusztowań na placu budowy muszą posiadać uprawnienia i koniecznie powinni być odpowiednio zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa (należy posiadać atestowane szelki bezpieczeństwa).

Demontaż rusztowania przeprowadza się, zachowując odpowiednią kolejność – od kondygnacji najwyższej do najniższej. Konieczne jest również wyznaczenie strefy bezpieczeństwa oraz umieszczenie na terenie demontażu specjalnych tablic informujących.

Zakup czy wynajem rusztowań?

Kiedy zastanawiamy się, czy lepiej kupić, czy wynająć rusztowanie, musimy wziąć pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim czas, w którym będziemy korzystać ze sprzętu, ilość prowadzonych inwestycji i ich wielkość oraz to, czy posiadamy odpowiednie miejsce do magazynowania i czy jesteśmy gotowi finansowo na poniesienie kosztów serwisowania i wiele innych.

prace na wysokości

Wynajem rusztowań od firmy zewnętrznej ma swoją jedną podstawową zaletę i jest nią cena. Dodatkowo, wynajmując rusztowanie, nie musimy martwić się o ich serwisowanie, magazynowanie, transport czy konserwację. Nie inwestujemy też w ewentualne naprawy, ponieważ w tej sytuacji to wynajmujący jest odpowiedzialny za stan techniczny sprzętu.

Więcej informacji na temat rusztowań oraz obowiązujących cen wynajmu sprawdzisz tutaj!

Za zakupem przemawia elastyczność pracy. To dobry wybór, jeżeli planujemy długie użytkowanie sprzętu lub prowadzimy duże przedsiębiorstwo. Jeżeli zdecydujmy się z jakichkolwiek powodów kupić rusztowanie, po zakończeniu pracy może zostać ono przeznaczone na sprzedaż, a my odzyskamy część kosztów. Jednak wykonywanie zleceń sezonowych czy mniejszych inwestycji sprawia, że zakup takiego sprzętu nie zawsze się opłaci.

Niemniej, decyzja zawsze należy do przedsiębiorcy. To on musi wybrać, jakie rozwiązanie będzie dla niego najkorzystniejsze.

Similar Posts