Porady

Dobrze zorganizowany magazyn: 7 elementów, o których trzeba pamiętać

Dobrze zorganizowany magazyn: 7 elementów, o których trzeba pamiętać

Odpowiednio wyposażone i dobrze zorganizowane miejsce pracy wpływa na bezpieczeństwo i wydajność pracowników. Jakie elementy wyposażenia muszą znaleźć się w magazynie i jakie rozwiązania warto wdrożyć, aby poprawić bezpieczeństwo w magazynie?

1. Znaki bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa są jednym z obowiązkowych elementów wyposażenia każdego miejsca pracy.

Znaki BHP

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa.

Aby poprawić bezpieczeństwo w magazynie i centrum dystrybucyjnym, w zależności od potrzeb, można stosować znaki:

  •       nakazu (wskazujące pożądane zachowanie lub działanie),
  •       zakazu (wskazujące, jakie działania lub zachowania są niepożądane),
  •       ostrzegawcze (ostrzegające przed konkretnym zagrożeniem),
  •       informacyjne (lokalizujące ważne punkty lub sprzęt).


Znaki ewakuacyjne i znaki przeciwpożarowe

W miejscu pracy obowiązkowo muszą znajdować się również znaki ewakuacyjne, pozwalające w razie niebezpieczeństwa sprawnie wydostać się z budynku, oraz znaki ochrony ppoż.

2. Gaśnice

Gaśnice pozwalają zwalczyć ogień w zarodku, co minimalizuje ryzyko powstania większych strat. Jakie sprawdzą się najlepiej w magazynie? Przepisy wskazują, że gaśnice powinny spełniać wymagania Polskich Norm, a ich rodzaj powinien być dostosowany do gaszenia grup pożarów, które potencjalnie mogą wystąpić w danym obiekcie.

Wyposażenie magazynu w odpowiedni sprzęt gaśniczy wydaje się szczególnie ważne w przypadku pomieszczeń przeznaczonych do składowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowo.

3. Instrukcje BHP

Znajomość przepisów BHP nie pozostaje bez wpływu na bezpieczeństwo pracy w magazynie. W myśl istniejących przepisów pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom aktualne instrukcje BHP dotyczące m.in. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych, postępowania z materiałami niebezpiecznymi, obsługi maszyn i innych urządzeń, a także udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, aby każdy bez problemu mógł się z nimi zapoznać. Dobrą praktyką jest umieszczanie czytelnych plansz bezpośrednio na stanowiskach pracy lub przy urządzeniach.

4. Apteczki

Pracownicy magazynów narażeni są na różnego typu urazy. Warto pamiętać o tym przy organizacji pracy magazynu. Do obrażeń może dochodzić m.in. w wyniku potknięć, poślizgnięć, upadków z wysokości, np. podczas układania towaru na regałach, uderzeń przez spadające z wysokości przedmioty czy potrąceń przez poruszające się maszyny, takie jak np. wózki widłowe.

Środki znajdujące się w apteczce pozwalają opatrzyć poszkodowanego i zabezpieczyć rany lub urazy do czasu przyjazdu pogotowia (jeżeli potrzebna jest specjalistyczna pomoc). Apteczki w magazynach powinny być odpowiednio oznakowane i znajdować się w widocznych, łatwo dostępnych miejscach.

5. Lustra magazynowe

Rozwiązaniem, które może poprawić bezpieczeństwo w pomieszczeniach magazynowych, jest montaż specjalnych luster. Zamontowane w odpowiednich miejscach lustra magazynowe (lustra przemysłowe) umożliwiają obserwację całej powierzchni hali z jednego punktu.

Lustra sferyczne doskonale sprawdzają się w ciągach komunikacyjnych – ułatwiają poruszanie się po wąskich alejkach między regałami. Poprawiają bezpieczeństwo przy manewrowaniu wózkami widłowymi i innymi maszynami transportowymi.

6. Odbojnice

Odbojnice stanowią skuteczną ochronę przed uderzeniami wózków widłowych lub innych urządzeń poruszających się po magazynie. Działają jak stopery – zatrzymują koła i uniemożliwiają najechanie na zabezpieczony element.

Na rynku dostępne są odbojnice w różnych kształtach, pozwalające zabezpieczyć np. regały, słupy konstrukcyjne, ściany działowe czy miejsca składowania palet.

7.  Oznakowanie pól odkładczych

Przy organizacji magazynu produkcyjnego nie można zapomnieć o właściwym oznakowaniu pól odkładczych (wyznaczonej przestrzeni do składowania palet, skrzynek i innych przedmiotów). Praktycznym, a przy tym niedrogim sposobem na oznakowanie takich miejsc może być wykorzystanie specjalnych, łatwych w aplikacji, samoprzylepnych naklejek podłogowych.

Similar Posts