Porady

Jakie są etapy budowy sieci światłowodowych?

Jakie są etapy budowy sieci światłowodowych?

Sieci światłowodowe są standardem w nowoczesnych instalacjach teletechnicznych. Umożliwiają dostęp do technologii cyfrowych, przede wszystkim do szybkiego Internetu oraz transmisji strumieniowych telewizji i radia. Nic więc dziwnego, że sieci światłowodowe powstają coraz częściej nie tylko w obrębie aglomeracji miejskich. Warto poznać, w jaki sposób są budowane.

Zalety instalacji światłowodowych

Instalacje światłowodowe są nowoczesnym nośnikiem informacji. Wykorzystują własności włókien światłowodowych oraz falowy charakter światła do budowy szerokopasmowych systemów telekomunikacyjnych. Światłowody przewyższają struktury miedziane zwłaszcza przy dużych odległościach i znacznych szybkościach. Oblicza się, że zasięg światłowodów bez stosowania dodatkowych rozwiązań optycznych przewyższa wiązki miedzi nawet trzykrotnie. Dlatego rozwiązania światłowodowe doskonale sprawdzają się do wykonywania połączeń zewnętrznych i długodystansowych.

Projektowanie sieci światłowodowych

Pierwszym etapem budowy instalacji teletechnicznej jest wybór rodzaju sieci pomiędzy rozwiązaniem optotelekomunikacyjnym a miedzianym. Wybór uzależniony jest od wielu czynników technologicznych i ekonomicznych. Następnie należy stworzyć koncepcję sieci teletechnicznej oraz wykonać dokumentację w zakresie projektowania sieci światłowodowej wraz ze sporządzaniem rysunków branżowych. Jak podkreślają eksperci wykonawcy sieci teletechnicznych RBS Media z Mielca, projektowanie sieci światłowodowych musi uwzględniać wszystkie normy i obowiązujące przepisy prawa. Dlatego powinno być wykonywane przez doświadczone i kompetentne firmy instalacyjne.

Budowa sieci światłowodowej

Budowa instalacji teletechnicznej z wykorzystaniem światłowodów jest zadaniem kompleksowym, wymagającym wielu etapów i czynności. Między innymi:

  • przygotowania analizy ekonomicznej  i wyceny kosztów realizacji,
  • określenia warunków technicznych wykonania inwestycji,
  • integracji z istniejącą lub projektowaną infrastrukturą telekomunikacyjną,
  • uzyskania pozwoleń, uzgodnień, porozumień, opinii i decyzji,
  • budowy kanalizacji teletechnicznej,
  • spawania kabli światłowodowych,
  • budowy przyłączy energetycznych do zasilenia sieci światłowodowej,
  • tworzenia pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami geodezyjnymi.

Podczas budowy sieci światłowodowej jedną z ważniejszych czynności jest wdmuchiwanie kabli światłowodowych. Metoda ta wymaga zastosowania sprężonego powietrza oraz specjalnych wdmuchiwarek. Umożliwiają one skuteczne umieszczenie kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej i eliminują możliwość ich uszkodzenia.

Similar Posts