Porady

Zasady projektowania obiektów kubaturowych

Zasady projektowania obiektów kubaturowych

W budownictwie wyróżnia się dwa podstawowe segmenty – budownictwo liniowe oraz kubaturowe. Pierwsze z nich kładzie nacisk na długość budowli, a drugie polega na wznoszeniu budynków o określonej pojemności. Za budynek kubaturowy uznaje się każdy obiekt, który posiada parametr objętościowy. Sprawdź w artykule, jakie są najważniejsze zasady projektowania obiektów kubaturowych.

Czym jest kubatura budynku?

Kubatura obiektu jest bardzo ważnym parametrem technicznym, który należy uwzględnić na etapie planowania inwestycji. Jest to po prostu objętość budynku, która podawana jest w metrach sześciennych. W budownictwie wyróżnia się dwa rodzaje kubatury budynku – zewnętrzna (brutto), wewnętrzna (netto). Zarówno kubatura brutto, jak i kubatura netto powinny znaleźć się w opisie projektu budynku.

Projektowanie obiektów kubaturowych

Inwestor, który zamierza wybudować obiekt kubaturowy musi posiadać odpowiedni projekt, który pozwoli na realizację inwestycji. Projektowanie obiektów kubaturowych w różnych technologiach oferuje np. biuro projektowe Optem. Wykonanie projektu to proces złożony, który musi uwzględniać wiele kwestii. Wymaga on specjalistycznej wiedzy, ale także dużego doświadczenia. 

Projekty konstrukcyjne wykonywane są przy pomocy zaawansowanego oprogramowania. Dzięki temu inwestor zyskuje gwarancję, że obiekt budowlany spełnia wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa. Biuro projektowe ma za zadanie także optymalizowanie obiektów pod kątem zużycia materiałów i technologii wykonania. 

Projektowanie, w zależności od charakteru obiektu, obejmuje między innymi rozmieszczenie pomieszczeń oraz okien, projekt piwnicy, kanalizacji czy planowanie izolacji cieplnej. W niektórych przypadkach projekt może dotyczyć rozbudowy, czy przebudowy konstrukcji obiektu.

Czym charakteryzują się obiekty kubaturowe?

Rodzaje obiektów, które można zakwalifikować do budownictwa kubaturowego to między innymi obiekty przemysłowe, galerie handlowe oraz sklepy. Do budynków kubaturowych zaliczają się także obiekty użyteczności publicznej, hotele, biurowce, ośrodki wypoczynkowe, obiekty edukacyjne oraz muzea.

Obiekty kubaturowe to także budynki mieszkaniowe, którym można przypisać parametr objętości. Mogą to być zarówno domy jednorodzinne, kompleksy zabudowy wielorodzinnej, jaki i kamienice czy bloki mieszkalne.

Obiekty kubaturowe powinny być budowane na odpowiedniej działce, która spełnia określone warunki geologiczne. Ważna jest między innymi odpowiednia nośność gruntu oraz właściwy poziom wód gruntowych.

Similar Posts