Porady

Osuszanie budynków poprzez podcinanie fundamentów

Osuszanie budynków poprzez podcinanie fundamentów

Niemal każdy budynek wraz z upływem czasu może mieć problem z kapilarnym podciąganiem wody gruntowej. Głównym powodem takiego stanu jest źle ułożona, bądź zniszczona izolacja pozioma fundamentów budynku. Natomiast skutkiem mogą być m.in. pęknięcia murów na wyższych kondygnacjach lub odpadanie tynków. Oznacza to, że jak najszybciej należy zapobiec kapilarnemu podciąganiu wody. W tym celu warto poznać i zastosować skuteczną metodę osuszania poprzez podcinanie fundamentów. Aktualnie jest to najczęściej stosowana metoda osuszania fundamentów.

Dlaczego następuje kapilarne podciąganie wody gruntowej?

Mury budynków z wielu przyczyn mogą zaciągać wodę gruntową. Przedostające się ku górze mikrocząsteczki wody najczęściej emigrują z powodu złego stanu technicznego budynku. Za główne przyczyny kapilarnego podciągania wody gruntowej uznaje się:

  • uszkodzenie dachu bądź rur spustowych,

  • brak odpowiedniej wentylacji,

  • słaba jakość zastosowanego betonu oraz zapraw murarskich,

  • źle ułożona izolacja pozioma murów fundamentowych,

  • całkowity brak izolacji poziomej murów fundamentowych.

Jak wygląda osuszanie fundamentów metodą cięcia w praktyce?

Skutecznym sposobem na osuszanie fundamentów niemal każdego budynku jest ich przecięcie oraz zaimplementowanie płyty wodoszczelnej wykonanej ze stosownego materiału.

W większości przypadków, do cięcia w murze ceglanym wykorzystywane są piły łańcuchowe. W przypadku cięcia muru z twardego materiału, takiego jak beton, żelbeton czy kamień używane są piły z liną diamentową. Ziarna diamentu zatopione w widii dzięki swej wytrzymałości sukcesywnie wycierają każdy materiał.

Cięcie murów wykonuje się odcinkowo. Zwykle długość jednego odcinka to ok. 1 cm. Następnie, po wykonaniu cięć, w szczelinę wkłada się wodoszczelną płytę, wystającą na grubość tynku. Kolejne arkusze płyty wkłada się na zakładkę o minimalnej długości 10 cm, natomiast w miejscu łączenia wbija się wytrzymałe kliny z tworzywa sztucznego. Na koniec szczelinę ze wszystkich stron zamyka się zaprawą.

Warto pamiętać, że dobór metody osuszania za każdym razem należy omówić ze specjalistą, ponieważ nie każda metoda może być użyta w każdym przypadku. Warto zatem powierzyć to zadanie prawdziwym fachowcom z dużym doświadczeniem, którzy podejmą decyzję po przeprowadzeniu analizy projektu budynku.

Takie działanie daje pewność, że podjęte decyzje będą prawidłowe. W przeciwnym razie można się obawiać, że rozpoczęte prace budowlane nie będą mogły zostać zakończone.

Skuteczność metody podcinania fundamentów

Osuszanie budynków metodą cięcia fundamentów jest bardzo skuteczne i może zapobiec kapilarnemu podnoszeniu wody gruntowej nawet do końca okresu jego trwałości technicznej. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych aspektach. Przede wszystkim przed rozpoczęciem prac należy wykonać badania diagnostyczne, aby ustalić przyczynę zawilgocenia murów budynku. Następnie, na podstawie określenia struktury budynku, należy ocenić, czy w danej sytuacji przeprowadzenie osuszania fundamentów metodą cięcia jest w ogóle możliwe. Jeśli jest ono wykonalne, podejmowane są wreszcie właściwe działania.

Partnerem artykułu jest Prinz Polska – osuszanie i podcinanie fundamentów.

Similar Posts