Porady

Obrabiasz drewno amatorsko lub zawodowo? Pamiętaj o bezpieczeństwie w miejscu pracy

Obrabiasz drewno amatorsko lub zawodowo? Pamiętaj o bezpieczeństwie w miejscu pracy

Często przepisy BHP są przez pracodawców oraz ich pracowników traktowane nieco pobieżnie. Niesłusznie, bowiem mają one ogromne znaczenie na stanowisku pracy, co szczególnie widoczne jest podczas pracy z drewnem. W poprzednich czasach zdecydowanie często występowały wypadki śmiertelne oraz poważne urazy, które niestety dla naszych dziadków i dalszych przodków często były codziennością.

Dlatego też warto docenić możliwości, jakie zapewniają nam obecne uregulowania prawne w kwestiach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jakie z nich obowiązują nas podczas obróbki drewna?

Bezpieczeństwo w miejscu pracy ma znaczenie

Bezpieczeństwo w miejscu pracy to sprawa priorytetowa. Zasady ustalone podczas obróbki drewna są narzucane przez wiele rozporządzeń i uregulowań prawnych. Dotyczą one kwestii związanych z pracą z maszynami stolarskimi (zob. https://maszyny-stolarskie.com.pl/czopiarki/) i ich obsługi czy użytkowania obrabiarek i narzędzi. To również kwestie związane z oświetleniem miejsc pracy, czasu pracy czy przerw. Bardzo ważne są stosowane rozwiązania techniczne i przepisy ochrony przeciwpożarowej. Niektóre firmy posiadają również własne uregulowania i przepisy dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy. 

Obróbka drewna i możliwe zagrożenia

Zdecydowanie łatwiej jest nam zdać sobie sprawę z powagi sytuacji, mając jasny obraz możliwych konsekwencji. Podczas obróbki drewna pracownicy są szczególnie narażeni na wypadki takie jak złamania, zmiażdżenia, zgniecenia, wciągnięcia, amputacje, wplatanie i inne. Często zdarzają się tutaj również otarcia, oparzenia, przecięcia czy porażenia. Dodatkowo często mamy tu do czynienia również z uciążliwym hałasem i wibracjami maszyn. Stąd też niezwykle istotne są wszelkie kwestie związane z BHP w miejscu pracy oraz na stanowisku.

Obróbka drewna BHP- zasady i regulacje 

Obróbka drewna bhp i obowiązujące zasady to przede wszystkim konieczność stosowania odpowiedniej odzieży roboczej ochronnej, która ma za zadanie ochraniać miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia oraz skutecznie zapobiegać wypadkom podczas wykonywanych prac.  Do podstawowej odzieży BHP zaliczyć możemy zaliczyć elementy takie jak odpowiednie nakrycia głowy, rękawice, kombinezony i odzież roboczą czy obuwie.

Niektóre stanowiska pracy powinny być wyposażone również w kaski ochronne. Duże znaczenie ma również właściwe zabezpieczenie miejsca pracy- to jest stanowiska pracy, blatu i podłogi oraz konieczność zapewnienia odpowiedniego oświetlenia czy ochrony przed hałasem- stosując słuchawki ochronne. Kwestie te mają ogromne znaczenie podczas pracy w różnych warunkach przy obróbce drewna.

Similar Posts