Porady

Nawierzchnie betonowe i ich rodzaje

Nawierzchnie betonowe i ich rodzaje

Nawierzchnie betonowe mają wiele zalet. Posiadają dużą zdolność do przenoszenia obciążeń, są trwałe i odporne na działanie różnych czynników. Dzięki temu są powszechnie stosowane w budownictwie drogowym, w budowie placów, ścieżek rowerowych i nie tylko. Jakie są rodzaje nawierzchni betonowych? W jakich technologiach można wykonać betonową drogę?

Wśród najbardziej popularnych nawierzchni betonowych, w zależności od sposobu wykonania, wyróżniamy nawierzchnie niezbrojone i niedyblowane, nawierzchnie dyblowane i kotwione, nawierzchnie złożone, nawierzchnie zbrojone,a  także nawierzchnie o ciągłym zbrojeniu.

 

Nawierzchnie niezbrojone i niedyblowane – odporność na erozję

 

to najpopularniejszy, najczęściej stosowany typ  nawierzchni betonowych. Obecnie wykonuje się go na podłożu ulepszonym, odpornym na erozję podłoża, co ma znaczenie, gdy droga betonowa jest poddana dużemu obciążeniu samochodowemu. 

 

Nawierzchnie dyblowane i kotwione – komfort jazdy

 

Dyblowanie płyt w znaczący sposób polepsza ich współpracę na szczelinach dylatacyjnych, jak wykazały obserwacje nawierzchni drogowych. Dyblowane płyty mniej klawiszują, a szczeliny dylatacji ulegają mniejszemu rozszerzaniu. Klawiszowanie to różnica w wysokościach między przylegającymi czołami płyt. Dyblowanie wskazane jest w przypadku podłoży, które mogą być nieodporne na erozję. Wykonanie dróg w tej technologii korzystnie wpływa też na komfort jazdy.

 

Nawierzchnie złożone – połączenie korzyści

 

Są to nawierzchnie betonowe stanowiące połączenie nawierzchni z betonu cementowego z nawierzchnią z mieszanki mineralno-asfaltowej.

 

Nawierzchnie zbrojone – mniej pęknięć przy osiadaniu podłoża

 

Tego rodzaju nawierzchnie są wykonywane w przypadku, gdy prognozuje się w danym przypadku nierówne osiadanie podłoża, na przykład przy wiaduktach i mostach, na nasypach i nie tylko. Zbrojenie płyt wpływa na ograniczenie powstawania pęknięć, utrzymanie w całości płyt po ich pęknięciu oraz zapobieganie zwiększaniu pęknięć. Przyczynia się też do zminimalizowania koniecznej liczby szczelin skurczowych.

 

Nawierzchnie o ciągłym zbrojeniu – droga betonowa o dłuższym okresie eksploatacji

 

Nawierzchnie o ciągłym zbrojeniu podnoszą komfort jazdy, ponieważ przy braku dylatacji nie występuje zjawisko klawiszowania omówione powyżej. Brak dylatacji wpływa również dodatkowo na obniżenie kosztów utrzymania takich nawierzchni. Droga betonowa w tej technologii ma dłuższy okres eksploatacji.

 

Nawierzchnie z betonu wałowanego

 

Jest to stosunkowo nowa technika budowy betonowych nawierzchni, której zaletą jest skrócenie czasu realizacji w stosunku do budowy ze standardowego betonu cementowego. Beton wałowany ma mniejszą zawartość cementu, a w jego produkcji wykorzystuje się dodatkowo takie składniki, jak zmielony żużel czy lotne popioły oraz aktywatory i katalizatory. W tej technologii układa się mieszankę betonową wilgotnej o konsystencji w poziomych warstwach i zagęszcza walcem wibracyjnym.

Similar Posts