Porady

Zakup nieruchomości przez obcokrajowca

Zakup nieruchomości przez obcokrajowca

Coraz więcej obcokrajowców decyduje się na zakup nieruchomości w Polsce. Wynika to z różnych motywacji związanych np. z życiem prywatnym, podjęciem pracy itp. Przez termin „obcokrajowiec” rozumie się osoby pochodzące spoza granic Unii Europejskiej i Wspólnego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ich przypadku obowiązują zupełnie inne przepisy. Warto je znać i wiedzieć, z czym wiąże się taka transakcja.

Zakup nieruchomości przez obcokrajowców — jak wygląda rynek?
Nieruchomości na terenie Polski coraz bardziej interesują obcokrajowców. W 2108 roku osoby spoza UE i WEOG zakupiły w naszym kraju nieruchomości, których łączna powierzchnia wynosiła 40 hektarów. Sprzedaż odbyła się na podstawie 240 zezwoleń. Największą popularnością cieszą się te mieszczące się na terenie Mazowsza, Małopolski, Pomorza i Śląska. Najczęściej podobnych zakupów dokonują obywatele Białorusi i Ukrainy, czyli nasi wschodni sąsiedzi. Choć mogłoby się wydawać, że taka ilość kupionych gruntów świadczy o tym, że kupno nieruchomości przez obcokrajowca nie jest skomplikowane, ale wymaga uzyskania zezwolenia.

Uzyskanie zezwolenia na zakup nieruchomości

Pierwszym krokiem, jaki powinien wykonać obcokrajowiec, który chce zakupić nieruchomość w Polsce, jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o mieszkania, domy, działki. Niestety nie istnieje wzór wniosku, który należy wypełnić. Sporządzenie dokumentu powinno odbyć się na podstawie informacji zawartych w:
– ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
– ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
– rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji, oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości.
Po samodzielnym sporządzeniu wniosku należy dołączyć do niego dowód opłaty skarbowej.

Sprawdź ofertę mieszkań na: http://www.aleja-pokoju.pl/mieszkania/

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek musi zawierać dane stron zawierających transakcję kupna-sprzedaży. Niezbędne są także dane dotyczące samego sprzedawanego obiektu, celu, w jakim kupuje się nieruchomość i pochodzenie środków na zakup. Dotyczy to i działki, i domu, i mieszkania. Załącznik powinny stanowić dokumenty potwierdzające tożsamość oraz potwierdzające wole sprzedaży osoby posiadającej daną nieruchomość.

Otrzymanie zezwolenia na zakup nieruchomości — warunki związane z kupującym
Zakupu nieruchomości można dokonać tylko wtedy, gdy zostanie wydane zezwolenie. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy obcokrajowiec spełnia określone warunki. Pierwszym warunkiem jest fakt, że zakup nieruchomości nie może zagrażać bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu. Drugim warunkiem jest posiadanie przez obcokrajowca więzi z Polską. Przykładem takich więzi może być posiadanie polskiego pochodzenia, małżeństwo z obywatelem/obywatelką Polski, ale także praca w strukturach firm działających na terenie kraju. Te warunki dotyczą kupującego. Jednak nieruchomość także musi odznaczać się określonymi cechami, aby zezwolenie zostało wydane.

Warunki dotyczące kupowanego obiektu, działki

Zezwolenie może zostać wdane tylko wówczas, gdy powierzchnia kupowanego gruntu, budynku, obiektu itp. nie jest większa niż pół hektara. Jeśli jednak zdarzy się tak, że powierzchnia jest większa, wówczas i jest to spowodowane prowadzeniem działalności rolniczej i gospodarczej, wówczas obcokrajowiec powinien przedstawić argumenty, które wskażą rzeczywiście konieczność zakupu i potwierdzą potrzebę.

Similar Posts