Budowa

Kiedy konieczne jest zagęszczanie gruntu pod budowę?

Kiedy konieczne jest zagęszczanie gruntu pod budowę?

Odpowiednia nośność gruntu ma kluczowe znaczenie podczas inwestycji związanej z rozpoczęciem prac budowlanych, ważna jest ocena warunków podłoża. Kiedy grunt jest niewystarczająco spoisty i stwarza ryzyko opadania fundamentów należy przeprowadzić jego zagęszczanie pod budowę.

Na czym polega zagęszczanie dynamiczne gruntu pod budowę?

Podstawy budynku muszą opierać się na solidnym podłożu, bez tego narażamy konstrukcję na szybkie i intensywne osiadanie. Od trwałości gruntu, przeznaczonego pod nową inwestycję, zależy również bezpieczeństwo pracy. Technika zagęszczania gruntu pod budowę pozwala na jego wzmocnienie poprzez zastosowanie kilku metod, m.in. jet grounting, ubijania, czy tzw. konsolidacji dynamicznej.

Zagęszczanie dynamiczne polega na wzmacnianiu i poprawie nośności gruntu dzięki sekwencyjnym uderzeniom o wysokiej dawce energii. Ogromna siła powoduje przepływ pionowej i poziomej fali zagęszczającej w głąb podłoża, co skutkuje poprawą jego parametrów i stabilizacją. Zagęszczanie gruntu metodą dynamiczną wykonuje Keller (keller.com.pl), a wysoka efektywność zastosowanej technologii pozwala na wzmocnienie podłoża o niskiej nośności i wysokim poziomie wód powierzchniowych. Skuteczność zagęszczania dynamicznego jest uzależniona od kilku czynników, m.in. rodzaju i właściwości ziemi przeznaczonej pod budowę, objętości gruntu, czy sile przyłożonej do m2 powierzchni energii.

Dynamiczna wymiana gruntu – co to jest?

W sytuacjach, w których konsolidacja dynamiczna gruntu jest niemożliwa, ponieważ ziemia pod inwestycję jest zbyt płynna i plastyczna, stosuje się metodę dynamicznej wymiany gruntu. Jest idealnym rozwiązaniem kiedy grunt zostaje opisany w dokumentach geotechnicznych jako „nienośny” i stwarza realne ryzyko osunięcia i opadania konstrukcji.

W praktyce dotyczy to zazwyczaj ziemi ilastej, podłoża z gliny, gruntów organicznych. Technologia sprowadza się do wykonania kamienno-żwirowych kolumn, które powstają dzięki zastosowaniu specjalnego ubijaka w kształcie walca lub beczki. Masa i średnica ubijaka musi zostać odpowiednio dobrana do warunków gruntowych. Ubijak zrzucany jest grawitacyjnie w głąb ziemi i formuje krater, do którego wsypuje się materiał żwirowy, a kolejne uderzenia tworzą wewnątrz gruntu kolumnę, co bezpośrednio przekłada się na wzmocnienie podłoża.

Gdzie metoda zagęszczania gruntu znajduje zastosowanie?

Dzięki technologii zagęszczania gruntu istnieje szansa na odzyskanie terenów, które pierwotnie nie spełniają warunków pod budowę. Poprawa nośności podłoża jest bezwzględnie konieczna w przypadku spoistych gruntów o wysokiej wilgotności czy słabych gruntów organicznych. Zagęszczanie gruntu pod budowę znajduje szerokie zastosowanie w podsadawianiu trakcji komunikacyjnych, m.in. nasypy pod drogi czy pod tory kolejowe. Jest również skutecznym rozwiązaniem dającym możliwość poprawy nośności podłoża pod rozległe inwestycje jak zbiorniki wodne, obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej. Eliminuje ryzyko osuwania gruntu podczas prac remontowo-budowlanych, co przekłada się na bezpieczeństwo wykonywanych robót.

Similar Posts