Finanse

Jeśli spóźniłeś się z wnioskiem – co zamiast MDM 2019

Jeśli spóźniłeś się z wnioskiem – co zamiast MDM 2019

Czym jest program Mieszkanie dla Młodych?

Mieszkanie dla Młodych to program rządowy, który stanowił wsparcie dla młodych ludzi w zakupie ich pierwszej w życiu nieruchomości. Wcześniej młodzi ludzie mogli korzystać z programu Rodzina na Swoim, który skończył się w roku 2012.

Wielkość pomocy rządowej w formie dopłaty uzależniona jest od sytuacji pragnącego z niej skorzystać młodego człowieka. Może zastąpić wymagany przy udzielaniu kredytu hipotecznego wkład własny, albo uzupełnić go do odpowiedniej wysokości. Aby pomoc w ramach programu MdM  mogła zostać udzielona, zarówno przyszły beneficjent, jak i wybrana przez niego nieruchomość, muszą spełniać określone warunki zawarte w ustawie. Kryteria te jednak nie są bardzo restrykcyjne, dlatego z roku na rok w czasie działania programu, coraz więcej młodych ludzi było nim zainteresowanych.

Niestety – we wrześniu 2018 program wygasa. Co zamiast MdM 2019 mogą wybrać młodzi ludzie, którzy nie zdążyli z wnioskiem?

Indywidualne Konta Mieszkaniowe – czy zastąpią program MdM?

Program dopłat do wkładu własnego Mieszkanie dla Młodych wygasa, ale rząd przygotowuje nową formę pomocy dla potrzebujących własnego M.

Program IKM, obok programu Mieszkanie Plus i wsparcia TBS ma wesprzeć budownictwo mieszkaniowe. W jaki sposób? Na czym ma polegać program IKM?

Upoważnione banki będą prowadziły specjalne konta, na które beneficjenci będą mogli wpłacać środki, które następnie przeznaczą na wkład własny do kredytu hipotecznego, dofinansowanie do zakupu mieszkania, remont, lub inne cele mieszkaniowe.

Czym gromadzenie środków na specjalnych kontach w ramach programu IKM będzie się różnić od „zwykłego” oszczędzania? Otóż zasadnicza różnica polega na tym, że rząd będzie nagradzał oszczędzających roczną premią w wysokości nawet do 5 procent od zgromadzonych środków. Ponadto odsetki od środków gromadzonych na rachunkach będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

O wsparcie w ramach IKM będą się mogły ubiegać osoby spełniające określone warunki – kryterium dochodowe, wielkość rodziny. Dodatkowe bonusy otrzymają rodziny, w których wychowuje się niepełnosprawne dziecko a także posiadacze książeczek mieszkaniowych.

Na co będzie można przeznaczyć środki z IKM?

Środki zgromadzone na IKM będą mogły być przeznaczone na następujące cele:

  • Kupno działki i budowa domu (również metodą gospodarczą)
  • Kupno mieszkania lub domu (na rynku pierwotnym, albo wtórnym)
  • Wkład własny w kredyt hipoteczny.
  • Zakup prawa własnościowego do lokalu spółdzielczego.
  • Udział w budowie realizowanej w ramach Mieszkania Plus.
  • Remont, modernizacja, lub przebudowa domu.

Prace nad ostatecznym kształtem programu, między innymi nad wysokością premii, są jeszcze prowadzone, ale już tera można stwierdzić, że premie i bonusy z pewnością zmobilizują beneficjentów do oszczędzania, co w rezultacie zaowocuje wzmożonym ruchem na rynku nieruchomości. Mimo różnic między MdM a IKM, nowy program z pewnością pomoże wielu ludziom.

Similar Posts