Porady

Jakie zastosowanie mają zbiorniki hydroforowe?

Jakie zastosowanie mają zbiorniki hydroforowe?

Zbiorniki hydroforowe to urządzenia mające za zadanie magazynowanie zasobów wody. W połączeniu z pompą wody, czujnikami ciśnienia i zaworami stanowią integralną część zestawów hydroforowych. Zestawy te z kolei służą do dostarczania wody do instalacji o różnym przeznaczeniu i utrzymania jej odpowiedniego ciśnienia.

Działanie zbiornika

Sposób działania zbiornika nie jest zbyt skomplikowany. Nad wodą wypełniającą zbiornik, gromadzi się tak zwana poduszka powietrzna. Pompowana do wewnątrz woda powoduje z kolei sprężenie tego powietrza. W następstwie tego procesu czujnik ciśnienia, czy inaczej presostat, zatrzymuje pompę, gdy ciśnienie osiągnie maksymalną wartość. 

Zbiorniki hydroforowe wyposażone są w zawory. W momencie ich odkręcenia ciśnienie powoduje wypchnięcie wody z wnętrza zbiornika, a to z kolei powoduje zmniejszenie ilości wody i rozprężenie powietrza. Konieczne jest ponowne załączenie pompy hydroforowej i uzupełnienie wody.

Rodzaje zbiorników i ich zastosowanie

Biorąc pod uwagę budowę zbiorników, można podzielić je na zbiorniki ocynkowane i przeponowe. Pierwsze z nich wykonywane z blachy niskowęglowej pokrywane są ochronną powłoką cynkową zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz. Zapewnia im to możliwość gromadzenia wody także o właściwościach korozyjnych. Ciśnienie w zbiorniku zapewnia gromadząca się w jego górnej części poduszka powietrzna.

Zbiorniki hydroforowe ocynkowane charakteryzują się podwyższona odpornością na mechaniczne uszkodzenia, a także szkodliwe działanie różnych czynników takich jak opady czy różnice temperatur. Dzięki temu mogą pełnić funkcję zbiorników zewnętrznych. Dodatkową zaletą tego typu zbiorników jest ich duża pojemność. Zbiorniki ocynkowane wyposażone są też w specjalną rurkę wskazującą ilość wody i powietrza. Ważną kwestią jest to, że zbiorniki ocynkowane skierowane są do użycia w ujęciach bezciśnieniowych.

Pewną niedogodnością w ich użytkowaniu może być fakt, że wymagają one częstego sprawdzania ciśnienia. Drugim rodzajem zbiorników są zbiorniki przeponowe. Wykorzystywane są do magazynowania i tłoczenia wody. We wnętrzu zbiornika woda przetrzymywana jest w przeponie, czyli gumowym worku. Pomiędzy workiem a ściankami zbiornika tłoczone jest powietrze pod ciśnieniem, standardowo od 1,5 do 2,5 barów w zależności od pojemności zbiornika.

Dzięki temu woda nie ma bezpośredniego kontaktu ze zbiornikiem, a to zmniejsza ryzyko korozji. Zbiorniki przeponowe są praktycznie bezobsługowe, nie ma bowiem konieczności częstego sprawdzania i uzupełniania ciśnienia. Ponadto łatwo i tanio można je zainstalować. Oba typu zbiorników najczęściej z powodzeniem spełniają swoją funkcję w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych czy domkach jednorodzinnych. Stosowane są do celów spożywczych, jak i przemysłowych.

Służą zasilaniu w wodę obiektów mieszkalnych, gospodarczych, a nawet fontann. Wodę możne być przesyłana ze źródeł takich jak studnie, stawy czy inne rodzaje ujęć. Wybierając zbiornik, należy kierować się przede wszystkim rolą, jaką ma pełnić, rodzajem miejsca, w jakim będzie zainstalowany i tym jak duża pojemność będzie niezbędna do jego prawidłowego funkcjonowania.

Zbiorniki hydroforowe znajdziesz na stronie https://www.komnino.com.pl/pl/of/cat/zbiorniki-hydroforowe.79.html

Similar Posts