Przemysł

Hala magazynowa a produkcyjna – najważniejsze różnice konstrukcyjne

Hala magazynowa a produkcyjna - najważniejsze różnice konstrukcyjne

Planując budowę hali, przede wszystkim oczekujemy, że odpowie ona na nasze potrzeby związane z prowadzoną działalnością, a także będzie trwała, stawianie jej nie zajmie dużo czasu oraz otrzymamy ją w przystępnej cenie. Popularnym rozwiązaniem są hale stalowe, chętnie wybierane głównie ze względu na udogodnienia, które oferują, jak np. możliwość bezproblemowej dobudowy kolejnych kondygnacji oraz szybkiej rozbiórki. Dlatego, jeśli planujesz budowę hali magazynowej lub hali produkcyjnej, z powodzeniem sprawdzą się te wykonane ze stali. Jednak zanim przystąpimy do ich budowy, powinniśmy zorientować się, który typ najlepiej sprawdzi się przy naszej działalności, ponieważ wymienione typy hal posiadają odmienne cechy konstrukcyjne oraz wymogi, które muszą spełniać.

Hala magazynowa

To, co bezpośrednio wpływa na cechy konstrukcji danego budynku i pozwala odróżnić halę magazynową od hali produkcyjnej, jest jego przeznaczenie. Ten rodzaj obiektu budowany jest z myślą o magazynowaniu w nim naszych produktów. Dodatkowo, możemy wykorzystać go jako miejsce przeładunku towarów, punkt, z którego będą one wysyłane.

Ważnym elementem, który decyduje o specyfice hali magazynowej, jest rodzaj produktów, który zamierzamy w niej przechowywać. Charakterystyczne są hale przeznaczone na przechowywanie owoców – bez dostępu do światła. Hale magazynowe w zależności od potrzeb mogą być izolowane lub nie. W przypadku hal rolniczych najczęstszym rozwiązaniem jest brak izolacji. Takie budynki mogą być wykorzystywane do magazynowania różnych rzeczy, np. najpierw możemy trzymać tam zebrane plony, a później to samo miejsce wykorzystywać jako garaż dla maszyn i urządzeń rolniczych. Ponadto, hale magazynowe cechują się one otwartą przestrzenią, której obecność pozwala na swobodne aranżowanie obiektu w zależności od potrzeb.

Hala produkcyjna

Wiemy już, że hale magazynowe, jak sama nazwa wskazuje, używane są do przechowywania w nich naszych produktów, lub jako miejsce przeładunku towarów. Z kolei głównym celem budowy hal produkcyjnych jest przeznaczenie ich jako miejsce, w którym będzie odbywać się produkcja, a także tymczasowe magazynowanie wyprodukowanych towarów.

To, o czym należy pamiętać przy budowie hali produkcyjnej to to, że będzie ona miejscem pracy nie tylko maszyn, ale co ważniejsze, przestrzenią, w której regularnie, przez dłuższy czas będą przebywać ludzi. To z kolei wiąże się z dodatkowymi wymaganiami. Przede wszystkim, w projekcie takiego budynku należy uwzględnić pomieszczenia socjalno-sanitarne – ich ilość i wielkość zależy od liczby pracowników. Nie należy zapominać o odpowiednim rozplanowaniu instalacji sanitarnej. Przy halach przemysłowych ważne jest również spełnienie wymogów BHP. Musimy w nich zadbać o sprawny system przeciwpożarowy oraz wyraźne oznaczenie wyjść ewakuacyjnych. Nie należy także zapominać o odpowiednio rozmieszczonym systemie wentylacyjnym, który zapewni właściwą cyrkulację powietrza. W większości przypadków hale produkcyjne są izolowane – pozwala to na utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz. Kolejną ważną kwestią jest dobre oświetlenie przestrzeni, w których odbywa się praca. Co więcej, w halach produkcyjnych mogą być montowane suwnice pomostowe, żurawie warsztatowe czy też wyciągarki.

Podsumowanie

Zarówno projekt hali magazynowej, jak i hali produkcyjnej powinien być przygotowany według naszych indywidualnych potrzeb. Stąd też specyfikacje budynków mogą być bardziej lub mniej odmienne. Jednak wśród najważniejszych ogólnych różnic konstrukcyjnych można wymienić: brak podpór i ścian działowych, duża, otwarta przestrzeń, a także, z reguły, brak izolacji przy projektach hal magazynowych, a w przypadku hal przemysłowych, konieczność uwzględnienia w budynku pomieszczeń socjalnych, instalacji sanitarnej, systemów przeciwpożarowych i wentylacyjnych czy też możliwość zamontowania suwnic pomostowych bądź wyciągarek.

Similar Posts