Porady

Fotowoltaika w 2022. Co się zmieni?

Fotowoltaika w 2022. Co się zmieni?

Już od dłuższego czasu w mediach mówi się o zmianach przepisów dla właścicieli paneli fotowoltaicznych. Według ekspertów są one konieczne. Pomoże to w dostosowaniu prawa polskiego do europejskich wymogów oraz zwiększeniu bezpieczeństwa i stabilności sieci energetycznej. Co dokładnie się zmieni? Czy instalacje fotowoltaiczne przestaną się opłacać? Sprawdź!

Fotowoltaika w 2022 roku – koniec systemu opustów?

Dokładny kształt zmian nie jest znany, ponieważ nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii nie została jeszcze przyjęta. Jedno jest jednak pewne – głównym punktem nowych regulacji jest likwidacja obecnego systemu opustów dostępnego dla prosumentów. Obecne warunki są bardzo korzystne z punktu widzenia właścicieli instalacji fotowoltaicznych, ale prowadzą do nadmiernego obciążenia i destabilizacji sieci elektroenergetycznej.

Początkowo Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało możliwość sprzedaży energii elektrycznej po cenach rynkowych. Obecnie projekt nowej ustawy zawiera jednak pewną modyfikację tego rozwiązania, jaką jest net-billing. Jeśli zostanie on przyjęty, nadwyżki energii elektrycznej w instalacjach on-grid nadal będą odprowadzane do sieci. Zamiast jednak bazować na systemie opustów, rozliczenie będzie działać na zasadzie depozytu. Wartość oddanej energii będzie przeliczana według stawki rynkowej obowiązującej na Towarowej Giełdzie Energii, a następnie wykorzystywana do pokrycia kosztów poboru prądu z sieci.

Co oznacza dla prosumentów nowy system rozliczeń? Jak wyjaśnia przedstawiciel firmy Erato Energy: „W praktyce prowadzi to do obniżenia zysków z fotowoltaiki. Po zmianach będzie można odzyskać tylko ok. 50% wartości nadwyżek, podczas gdy system opustów pozwalał nawet na 80% zwrotu. Energia będzie bowiem sprzedawana po cenie rynkowej, za to pobierana po standardowej taryfie detalicznej zawierającej opłaty dystrybucyjne, sieciowe, jakościowe itd. Wbrew pozorom nie oznacza to jednak, że montaż instalacji fotowoltaicznej przestanie się opłacać!”

Kluczowe zmiany w fotowoltaice tylko dla nowych prosumentów

Warto jednak wiedzieć, że ta zmiana będzie dotyczyć tylko tzw. nowych prosumentów, czyli podmiotów, które zamontują i podłączą do sieci swoją instalację fotowoltaiczną po dacie wejścia przepisów w życie (wyznaczono ją na 1 kwietnia 2022 r.).

Gospodarstwa domowe i rolne oraz firmy, które już korzystają z systemu opustów lub podpiszą stosowną umowę najpóźniej do 31 marca, będą mogły rozliczać nadwyżki z instalacji PV na starych zasadach przez kolejne 15 lat. Dlatego montaż instalacji fotowoltaicznej już teraz wydaje się bardzo dobrym pomysłem.

Inne punkty ustawy o OZE – prosument wirtualny i zbiorowy

Inne interesujące punkty nowej ustawy o OZE dotyczą takich pojęć jak prosument wirtualny i zbiorowy. Zapewni to znacznie szersze możliwości korzystania z ekologicznej energii. Pojawi się możliwość wspólnego korzystania z jednej większej instalacji fotowoltaicznej. To rozwiązanie np. dla spółdzielni mieszkaniowych, które będą mogły dostarczać prąd z fotowoltaiki do wszystkich lokatorów, a nie tylko do części wspólnej.

Od 2024 roku mają też funkcjonować prosumenci wirtualni. To podmioty, które są zasadniczo udziałowcami w większych instalacjach fotowoltaicznych, co pozwala im obniżać rachunki za prąd.

Jak sprawić, aby fotowoltaika w 2022 roku nadal się opłacała?

Projekt ustawy o OZE wzbudza obecnie wiele emocji, ale tak naprawdę nowe regulacje wcale nie są drastyczne. Podobne przepisy funkcjonują już w wielu krajach Europy i bardzo dobrze się sprawdzają.

Na zwiększenie opłacalności fotowoltaiki dla gospodarstw domowych i rolnych oraz firm na pewno wpłyną:

  • zwiększenie autokonsumpcji – dostosowanie schematów zużycia energii oraz montaż urządzeń zasilanych instalacją fotowoltaiczną, takich jak pompy ciepła;
  • montaż magazynów energii – wraz ze zmianami w prawie staną się one bardziej opłacalne, co może wpłynąć na zwiększenie ich popularności, a w konsekwencji obniżenie cen;
  • ładowanie coraz popularniejszych samochodów elektrycznych prądem z fotowoltaiki.

Nadal pomocne będą również dotacje. Rząd planuje już uruchomienie nowej edycji programu Mój Prąd, prawdopodobnie rozszerzonej o magazyny energii i pompy ciepła. Pomoże to zmniejszyć koszt montażu fotowoltaiki i przyspieszyć zwrot z inwestycji.

Similar Posts