Budowa

Czym jest CPTU?

Czym jest CPTU?

Diagnostyka struktury i właściwości chemicznych gruntów wymaga profesjonalnych badań i pomiarów. Procesy te nierzadko są czasochłonne i kosztowne, gdyż pozyskane próbki muszą być poddane analizie laboratoryjnej. Alternatywą jest zastosowanie specjalistycznej sondy statycznej CPTU.

Działanie

Badania sondą przebiegają przy użyciu stożka elektryczne, dzięki czemu możliwe jest wykonanie dokładnych pomiarów geotechnicznych. Uzyskane wyniki są powtarzalne, a co najważniejsze bardzo dokładne. Wszelkie odchylenia podłoża są rejestrowane przez urządzenie, co umożliwia wychwytywanie nieprawidłowości. Przebieg analizy monitorowany jest za pomocą komputera lub innego urządzenia, obrazującego wyniki. Profesjonalne sondy CPTU znaleźć można na stronie internetowej Staltechnika.pl.

Zastosowanie

Sondowanie statyczne to jedna z nowatorskich i nowoczesnych metod pomiaru, wykorzystywana w geotechnice. Pozwala ona na precyzyjne określenie parametrów gruntowych oraz analizę struktury podłoża. Badania można bezproblemowo przeprowadzać na każdym rodzaju gleby. Uniwersalna analiza umożliwia określenie typ gruntu oraz poziomu zwierciadła wody. Sondowanie wykorzystuje się także w celu opisania poziomu wodonośnego. Precyzyjne i dokładne pomiary służą również specjalistycznej korelacji lokalnej.

Zalety badań sondą

Tradycyjne metody badawcze w trakcie wiercenia otworu wymagają poboru nienaruszonych strukturalnie próbek. Jest to proces kosztowny i czasochłonny, a do jego przeprowadzenia stosuje się specjalne gilzy (np. Shelby), zapewniające dobrą jakość materiału. Próbniki należy dostarczyć w celu dokonania dokładnej analizy laboratoryjnej. Badania sondą CPT lub CPTU  umożliwiają bieżący monitoring pomiarów geotechnicznych. Wyniki uzyskiwane są w danej chwili.

Sondy CPTU mają szerokie zastosowanie, jednak przy ich wyborze, warto zapoznać się z ich dokładnym opisem. Do ich obsługi niezbędna jest profesjonalna kadra pracowników. Sondowanie statyczne to nowoczesne rozwiązanie, umożliwiające szybszy postęp prac i badań gruntowych.

 

Similar Posts