Porady

Żurawie HDS w praktyce – gdzie są wykorzystywane?

HDS, czyli hydrauliczny dźwig samochodowy, to żuraw przeładunkowy montowany na samochodach ciężarowych. Dźwigi te różnią się między sobą wysokością podnoszenia oraz udźwigiem, który może wynosić od kilkuset kilogramów do kilku ton. Urządzenia takie cieszą się dużą popularnością, ponieważ mają szerokie spektrum zastosowań.

Dźwig HDS to urządzenie przeładunkowe, które dzięki kompaktowej budowie może być wykorzystane w różnych miejscach, także tych trudno dostępnych. Sprzęt ten jest zaliczany do grupy dźwignic, czyli urządzeń wykorzystywanych do rozładunku i załadunku. 

Żuraw HDS jest urządzeniem przeładunkowym o napędzie mechanicznym, który zbudowany jest z kolumny obracającej się na podstawie oraz z układu wysięgnikowego osadzonego na szczycie kolumny. Dźwigi przeładunkowe HDS są zaliczane do żurawi przenośnych i podlegają przepisom Urzędu Dozoru Technicznego. 

Gdzie są używane żurawie HDS?

Dźwig HDS to urządzenie bardzo praktyczne, przydatne w wielu pracach i branżach. Często jest wykorzystywany na placach budowy, gdzie nie można stosować tradycyjnych dźwigów wieżowych. Dźwigi HDS są stosowane przy transportowaniu ładunków oraz załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, a także innych towarów ciężkich lub wielkogabarytowych. Urządzenia te wykorzystuje się do transportu maszyn budowalnych, palet, elementów konstrukcyjnych oraz betonowych. 

Wysięgnik żurawia HDS umożliwia pracę zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Dzięki funkcji unoszenia ramion na duże wysokości dźwigi HDS mogą być stosowane do przenoszenia ładunków na wysokie kondygnacje. 

Dźwigi HDS są także wykorzystywane w szeroko pojętym transporcie przemysłowym, np. przy przewożeniu ciężkich konstrukcji lub kontenerów magazynowych. Żurawie takie używane są często podczas procesów produkcyjnych i w przemyśle leśnym.  

Korzyści ze stosowania dźwigu HDS

Dźwig HDS w przeciwieństwie do żurawia wieżowego nie wymaga długotrwałego montażu w miejscu pracy. Najczęściej już po dostarczeniu (np. na plac budowy) urządzenie może przystąpić do zaplanowanych czynności. Dodatkowo korzystając z dźwigu HDS do transportu ładunku, oszczędza się czas i pieniądze, ponieważ rozładunek z pomocą urządzenia będzie wykonany szybciej i sprawniej. Nie wymaga także zaangażowania wielu pracowników. Najczęściej do takiej pracy wystarczy operator i koordynator. 

Dźwigi HDS to praktyczne urządzenia wykorzystywane w wielu branżach. Podlegają dozorowi technicznemu, co zobowiązuje do przeprowadzania różnych badań jak badania okresowe, doraźne kontrolne, doraźne eksploatacyjne oraz doraźne powypadkowe i poawaryjne.

Similar Posts