Porady

W jaki sposób działa beton samozagęszczalny?

W jaki sposób działa beton samozagęszczalny?

Beton architektoniczny to jeden z najpopularniejszych materiałów budowlanych. Inwestorzy chętnie korzystają z niego przy budowie obiektów różnego typu. Duże zapotrzebowanie na beton architektoniczny zmusza producentów to szukania coraz to nowszych rozwiązań pozwalających zaspokoić rosnące wciąż potrzeby klientów. Jedną z nowoczesnych odmian tego materiału jest beton samozagęszczalny? Czym charakteryzuje się ten produkt? W jaki sposób działa? Zapraszamy do lektury.

Czym jest beton samozagęszczalny?

W ogólnym rozumieniu beton to materiał powstały w wyniku zmieszania ze sobą spoiwa, czyli cementu, wody, grubego (żwir) i drobnego (piasek) kruszywa oraz ewentualnych dodatków wspomagających hydratację cementu. Z upływem lat podstawowy skład mieszanki betonowej zaczął się zmieniać. Tak też powstał beton samozagęszczalny SCC (self-compacting concrete). Jest to rodzaj specjalnej mieszanki, której podstawę stanowią kruszywa kwarcowe i bazaltowe. W odróżnieniu od tradycyjnego betonu jest dużo płynniejszy. Co ciekawe, nie wynika to z ilości zastosowanej wody, a doboru odpowiednich proporcji składników oraz zastosowania specjalnych domieszek. Ilość wody w stosunku do pozostałych elementów mieszanki jest w tym przypadku bardzo niska.

Największe zalety betonu samozagęszczalnego

Beton samozagęszczalny gwarantuje szczelne wypełnienie deskowania, otulenie zbrojenia oraz zdolność rozpływu pod własnym ciężarem, bez potrzeby użycia wibratorów. Jest to niezwykle istotne z perspektywy komfortu ekipy budowlanej. Co więcej, pozwala również zmniejszyć koszty prowadzenia robót, ponieważ inwestor nie musi kupować lub wynajmować specjalistycznych urządzeń wibrujących.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, doradca klienta w firmie ImmerBau z Poznania, zajmującej się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej: Dodatkową zaletą betonu samozagęszczalnego jest jednakowa wytrzymałość na całej powierzchni. Parametry wytrzymałościowe tego materiału nie są zależne od obróbki mechanicznej. Wykonane z niego elementy pozbawione są niedoskonałości w postaci raków i pęcherzy, co ma bezpośredni wpływ na wyższą jakość wykonania całej konstrukcji. Wykorzystanie betonu samozagęszczalnego w zastępstwie za standardową mieszankę ułatwia i przyśpiesza wszelkie prace na placu budowy.

Zasada działania betonu samozagęszczalnego

Zasada działania betonu samozagęszczalnego jest inna niż w przypadku standardowej mieszanki. Z uwagi na fakt, że materiał ten wyróżnia zdolność do zagęszczania się pod wpływem własnego ciężaru, samo jego układanie przebiega w odmienny sposób. Dużą rolę odgrywa tu szczelne zabezpieczenie podłoża przy użyciu wysokiej klasy środków antyadhezyjnych, zapobiegających przywieraniu świeżo wylanego betonu do powierzchni deskowania. Nie mniej ważne są warunki pogodowe panujące w miejscu betonowania. Beton samozagęszczalny wymaga przy tym ścisłej kontroli parametrów od etapu produkcji do ostatecznego wylania na podłoże. Dlatego też tak ważne jest, aby pracowali z nim wyłącznie doświadczeni specjaliści o odpowiednich kwalifikacjach.

Similar Posts