Porady

Nowoczesny georadar — zastosowanie, rodzaje, ceny

Dawniej georadar był urządzeniem stosowanym wyłącznie przez naukowców chcących zbadać układ przestrzenny skał tworzących skorupę ziemską. Z czasem odkryto, że georadar może pełnić rozmaite funkcje i świetnie sprawdza się między innymi w branży budowlanej. Tym sposobem georadar stał się urządzeniem komercyjnym. Nowoczesny georadar umożliwia przeprowadzenie dokładnych pomiarów na różnych głębokościach, a to nie koniec jego zalet.

Jak działa georadar i z czego jest zbudowany?

Georadary są powszechnie użytkowane, zwłaszcza przez inżynierów. Georadar pozwala na sprawdzenie warstw powierzchniowych skorupy ziemskiej. Jak działa georadar? Opiera swoje działanie na emisji fal elektromagnetycznych. Tym sposobem georadar może przeniknąć strukturę gleby, skały bądź dowolnego, innego materiału.

Georadar to urządzenie zbudowane z kilku elementów: jednostki centralnej służącej do obsługi georadaru, anteny nadawczej i anteny odbiorczej (lub jednej anteny nadawczo-odbiorczej) oraz rejestratora. Kluczowym elementem dla działania georadaru jest antena nadawcza o określonej częstotliwości wyrażanej w hercach.

Badania georadarowe przeprowadza się za pomocą georadarów impulsowych. Urządzenie wysyła impuls elektromagnetyczny (sygnał nadawczy), który odbija się od badanej struktury i wraca do georadaru (sygnał odbiorczy). Georadar może pracować w trzech trybach: dystansowym, czasowym i w trybie one shot. Pierwszy tryb stosuje się do pomiarów na lądzie, drugi w środowisku wodnym, natomiast tryb one shot najlepiej sprawdza się do badań na dużych głębokościach.

Warto wspomnieć, że istnieje również drugi rodzaj georadaru — częstotliwościowy. Ta technologia dopiero się jednak rozwija i nie jest jeszcze w powszechnym użyciu.

Głębokość pomiaru georadarem

Głębokość penetracji georadaru jest zależna od częstotliwości anteny. Georadary z anteną o wysokiej częstotliwości dają wyraźny obraz, jednak umożliwiają badania na niewielkich głębokościach. Z kolei anteny o niskich częstotliwościach sprawdzają się przy badaniach na większych głębokościach, kosztem rozdzielczości pomiaru. Obecnie w użyciu są georadary o częstotliwości od 10 MHz do 2 GHz.

Do czego służy georadar? Przykłady zastosowań

Georadaru używa się w różnych dziedzinach. Metoda georadarowa jest regularnie stosowana między innymi:

  • w badaniach inżynierskich,

  • w badaniach geologicznych,

  • w technologii kryminalistycznej,

  • w badaniach archeologicznych.

Metoda georadarowa pozwala między innymi na dokładne sprawdzenie nasypów kolejowych, czy lotnisk. Georadar świetnie sprawdzi się także w pomieszczeniach, umożliwiając na przykład wykrycie prętów zbrojeniowych. Metoda georadarowa umożliwia także wykrycie rur, kabli, a nawet wycieków z rurociągów. Podstawową zaletą georadaru jest jego nieinwazyjne działanie. Bez naruszania struktury gruntu lub konstrukcji, można dokładnie sprawdzić wewnętrzną budowę. To tylko przykłady wielu zastosowań georadaru. Więcej informacji na temat georadarów można uzyskać między innymi od ekspertów z Viateco.

Georadar cena: lepszy wynajem czy kupno?

Zakup georadaru to inwestycja, a cena sprzętu zależy od jego dokładnego zastosowania. Inną cenę będzie miał georadar do wykrywania żył wodnych (około 5000 zł), a inną georadar do skanowania obiektów (ponad 90 000 zł). W przypadku gdy pomiary wykonuje się regularnie, zakup georadaru jest jak najbardziej opłacalny. Szerokie zastosowanie georadaru sprawia, że mnóstwo ludzi zleca pomiary georadarowe. Z kolei producenci i dystrybutorzy georadarów zapewniają doskonałą opiekę posprzedażową i serwis sprzętu. Niektóre firmy oferują także wynajem georadaru, co może być korzystne, ale pod warunkiem, że będzie to użycie jednorazowe.

Similar Posts