Porady

Konstrukcje przeciwpożarowe: jakie wymagania muszą spełniać?

Konstrukcje przeciwpożarowe: jakie wymagania muszą spełniać?

Wymagania związane z ochroną przeciwpożarową regulowane są przez odpowiednie przepisy prawno-techniczne. Szczegółowe wytyczne zawarte są również w normach europejskich. Ich zastosowanie jest niezbędne do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pożarowego budynków. Jakie normy powinny więc spełniać określone elementy konstrukcji przeciwpożarowych?

Ogólne zasady ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi rozróżnia się 3 główne typy obiektów – budynki użyteczności publicznej, budynki inwentarskie oraz obiekty produkcyjno-magazynowe. Wymagania dla nich określają parametry takie, jak gęstość obciążenia ogniowego, zagrożenie wybuchem, liczba kondygnacji i powierzchnia (strefa pożarowa). Następnie na ich podstawie określa się klasę odporności pożarowej i odporności ogniowej elementów budynku.

Jest ich 5 – A, B, C, D, E, gdzie A oznacza najwyższą. Są zróżnicowane pod względem wymagań odporności ogniowej dla elementów konstrukcyjnych, takich jak główna konstrukcja nośna, konstrukcja dachu, stropy, jak też ściana zewnętrzna oraz pokrycie dachowe. Konstrukcje przeciwpożarowe to również ślusarka odporności ogniowej do której zalicza się między innymi okna przeciwpożarowe i oddymiające, drzwi przeciwpożarowe i napowietrzające, a także klapy oddymiające oraz fasady słupowo-ryglowe przeciwpożarowe. Elementy takie umożliwiają bezpieczne odgrodzenie stref pożarowych i odpowiednie warunki dla skutecznej ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonym budynku. Konstrukcje tego typu muszą więc spełniać normy odporności ogniowej, aby mogły zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo w każdym budynku.

Okna przeciwpożarowe

Okna przeciwpożarowe są ważnym elementem zabezpieczenia domu, magazynów, hal produkcyjnych, jak również innych miejsc zagrożonych pożarem. Wśród dostępnych modeli znajdziemy okna uchylne, wychylne na zewnątrz lub do wewnątrz oraz rozwierane do środka lub na zewnątrz. Zazwyczaj okna takie wyposażone są w przekładkę termiczną, a także przeszklenia spełniające wymagania odporności ogniowej. Dodatkowo mogą być w nich stosowane uszczelki pęczniejące pod wpływem temperatury, co umożliwia doszczelnienie stolarki w razie pożaru zapobiegające przedostawaniu się dymu i ognia przez przegrodę. Obecnie na rynku znajdziemy modele drewniane oraz aluminiowe, które z powodzeniem można dostosować do każdej zabudowy.

Okna oddymiające

Okna oddymiające znajdują zastosowanie szczególnie w budynkach, w których nie da się umieścić typowych klap oddymiających na dachu. Otwierane są za pomocą elektrycznych siłowników zarządzanych przez system oddymiający, który reaguje dzięki sieci czujników. Okna tego typu zapewniają sprawne usunięcie dymu i nadmiaru ciepła. Dachowe okna oddymiające montuje się zazwyczaj w połaci dachu. Na co dzień zapewniają skuteczną wentylację grawitacyjną pomieszczeń i odpowiednie doświetlenie. Warto jest wybierać modele zgodne z normami w zakresie reakcji na ogień, przepuszczalności powietrza oraz odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe montowane są zazwyczaj w budynkach użyteczności publicznej, halach zakładowych, magazynach, a także galeriach handlowych, czyli wszędzie tam, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo zaprószenia ognia. Mogą być również montowane w domach jednorodzinnych, jeśli ich właścicielom zależy na zabezpieczeniu mienia. Najczęściej oddzielają pomieszczenia takie jak kotłownia, garaż bądź warsztat samochodowy. Możemy znaleźć na rynku modele wykonane z profili aluminiowych, opatrzone odpowiednią ilością specjalnych wkładów. Drzwi takie chronią przed ogniem nie przepuszczając też dymu. W ofercie producentów dostępne są drzwi przeciwpożarowe o różnych klasach odporności ogniowej – otwierane na zewnątrz, do wewnątrz, a nawet przesuwne.

Drzwi napowietrzające

Otwory napowietrzające w postaci drzwi oraz okien zapewniają napływ chłodnego powietrza wypychającego ku górze dym i gorące powietrze, które w dalszej kolejności odprowadzane są na zewnątrz poprzez otwory oddymiające znajdujące się w górnej części budynku. W razie pożaru systemy oddymiania powodują uruchomienie automatycznych napędów drzwiowych, które otwierają je w celu napowietrzenia budynku. W ofercie producentów znaleźć można drzwi jedno- bądź dwuskrzydłowe. Warto wybierać uznane marki, które zagwarantują nam jakość i niezawodność swoich produktów.

Klapy oddymiające

Klapy oddymiające zapewniają skuteczne odprowadzenie dymu, szkodliwych gazów i ciepła powstałego wskutek pożaru. Umożliwiają też przeprowadzenie sprawnej akcji gaśniczej i ratowniczej utrzymując klatkę schodową lub inny obszar oczyszczanej drogi ewakuacyjnej bez dymu oraz gazów pożarowych. W normalnych sytuacjach klapy oddymiające zapewniają doświetlenie pomieszczeń, a także wentylację. Mogą ponadto zostać użyte jako otwierane automatycznie wyłazy na dach. Podstawowym parametrem określającym klapy dymowe jest ich powierzchnia czynna działania i ten parametr określony przepisami ochrony pożarowej powinien decydować o wyborze konkretnego modelu

Inne elementy konstrukcji przeciwpożarowych

Wśród innych elementów konstrukcji przeciwpożarowych (https://alsal.com.pl/oferta/konstrukcje-przeciwpozarowe/) znajdziemy także szklane fasady słupowo-ryglowe, dachy oraz witryny. W przypadku fasad stosuje się specjalne profile zawierające odpowiednią ilość wkładów decydujących o odporności ogniowej. Przykrycia dachowe przeciwpożarowe zapewniają ochronę przed ogniem, są przy tym wytrzymałe na obciążenia śniegiem i wiatrem. Warto również wybierać przykrycia wytrzymałe na uderzenia, zapewniające korzystną przenikalność cieplną. Witryny stosowane są wszędzie tam, gdzie warunki zabudowy uniemożliwiają montaż rolet oraz kurtyn przeciwpożarowych. Produkty te powinny spełniać najwyższe wymagania w zakresie odporności ogniowej i nie przepuszczać dymu.

Jak wybrać dobrego producenta konstrukcji przeciwpożarowych?

Właściwa, skuteczna ochrona przeciwpożarowa powinna być dostosowana indywidualnie do każdego budynku. Przestrzeganie wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, a także spełnienie wielu innych warunków jest obowiązkiem właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku. Wybór solidnych konstrukcji przeciwogniowych daje gwarancję zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa budynków.

Producentem wysokiej jakości konstrukcji przeciwogniowych jest firma ALSAL, której produkty posiadają wiele uznanych certyfikatów. ALSAL w swojej ofercie posiada elementy zabudowy pełniące w budynku funkcje wygradzania stref pożarowych oraz umożliwiające właściwe warunki ewakuacji ludzi.

Similar Posts