Porady

Kładki dla pieszych i rowerzystów – dlaczego są niezbędne?

Kładki dla pieszych i rowerzystów – dlaczego są niezbędne?

Specjalne kładki dla rowerzystów i pieszych to powszechnie występujące konstrukcje, pozwalające na bezpieczne i wygodne poruszanie się. Ich stworzenie wymaga od projektanta szczególnego podejścia.

Specjaliści zajmujący się projektowaniem owych wkładek powinni dążyć zarówno do osiągnięcia konkretnych wymagań w zakresie stanów granicznych nośności, jak i do dbałości o walory estetyczne, komfort użytkowania i funkcjonalność. Dlaczego kładki dla pieszych i rowerzystów są tak potrzebne?

Kładki pieszo-rowerowe – niezbędne w dużym i małym mieście

W rozwijających się aglomeracjach miejskich dążenie do zapewnienia mieszkańcom odpowiednich warunków do bezpiecznego życia i rozwoju jest nierozłącznie związane z koniecznością rozbudowy infrastruktury komunikacji rowerowej i pieszej. Budowa centrów rozrywkowo-handlowych, obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych albo nowych osiedli mieszkalnych znacząco wpływa na zwiększenie zapotrzebowania na nowe trasy dla pieszych i rowerzystów.

Podczas planowania owej infrastruktury pojawia się często problem bezpiecznego przekraczania naturalnych lub będących dziełem człowieka przeszkód, takich jak trasy komunikacyjne szybkiego ruchu szynowego bądź samochodowego, wąwozy albo rzeki. W takich przypadkach pojawia się zazwyczaj konieczność budowy podziemnych przejść dla pieszych albo nowoczesnych kładek.

Kładki na obszarach pozamiejskich

Kładki dla pieszych i rowerzystów są zazwyczaj montowane na terenach miejskich, ale są także często instalowane na obszarach znajdujących się poza miastem, na szlakach turystycznych, w obszarach górskich czy parkach krajobrazowych. Stanowią znaczące ułatwienie w dostępnie do miejsc o dużym znaczeniu kulturowym bądź przyrodniczym. Często są jedynym możliwym wyborem, zwłaszcza w sytuacji, gdy wykonanie przejścia podziemnego jest z różnych przyczyn (np. architektonicznych, naturalnych) niemożliwe. Nierzadko stają się one nie tylko praktycznym, ale i wysoce dekoracyjnym elementem przestrzennym.

Kładki piesze a przejścia podziemne

Kładki pieszo-rowerowe to konstrukcje, które cechują się zazwyczaj znacznie niższą ceną niż przejścia podziemne. Wysokie koszty budowy przejść podziemnych są związane przede wszystkim z wydatkami poniesionymi na robociznę i materiały. Przygotowanie terenu pod budowę tunelu zależy od wielu czynników, m.in. stopnia uzbrojenia terenu, lokalizacji sieci, dostępności miejsca, usytuowania istniejącej zabudowy czy od aktualnego zagospodarowania terenu. To przekłada się na wysokie koszty. Postawienie kładki pieszo-rowerowej w znacznie mniejszym stopniu oddziałuje na istniejące zagospodarowanie terenu, co wiąże się z niższymi kosztami inwestycyjnymi.

Kładki są również bardziej uniwersalne i łatwiejsze w montażu. Budowa przejść podziemnych jest możliwa tylko w określonych przypadkach i na określonym terenie, natomiast kładki można stawiać właściwie bez przeszkód w dowolnych miejscach. To wszystko sprawia, że kładki stanowią atrakcyjną alternatywę dla przejść podziemnych. Niekiedy są nawet jedynym możliwym wyborem.

Similar Posts