Porady

Jakie są właściwości akustyczne okien drewnianych?

Jakie są właściwości akustyczne okien drewnianych?

Izolacyjność akustyczna okien drewnianych jest jednym z ich istotniejszych parametrów. Odgrywa ona bardzo ważną rolę podczas wyboru stolarki okiennej, gdyż wpływa na stopień ochrony przed oddziałującym z zewnątrz hałasem. Parametr ten jest istotny, szczególnie na obszarach silnie zurbanizowanych, np., gdy mieszkasz w centrum miasta przy bardzo ruchliwej drodze. Dowiedz się, jakie są właściwości akustyczne okien z drewna!

Stopień izolacji akustycznej okien drewnianych

Poziom hałasu obniża się wraz z rosnącą odległością. Niestety w wielu przypadkach nie ma możliwości zwiększania odległości pomiędzy źródłem hałasu, a obciążanym nim obiektem. Przykładem mogą być mieszkania znajdujące się w obszarach silnie zurbanizowanych lub znajdujące się blisko dróg szybkiego ruchu. W takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie innych środków przyczyniających się do poprawy komfortu akustycznego. Jednym z nich są okna drewniane oraz okna drewniano-aluminiowe, które cechują się wysokim poziomem właściwości w zakresie izolacyjności akustycznej.

Parametry akustyczne określane są na postawie skali logarytmicznej, dlatego przyjmuje się, że zmniejszenie wartości hałasu o 10 dB oznacza jego redukcję o około 50%. Okna muszą spełniać określone normy tłumienia dźwięków. Dla budynków mieszkalnych jest to 40 decybeli w ciągu dnia oraz 30 decybeli w nocy. Zasady wyznaczania wskaźników oceny akustycznej wynikają z treści norm PN-EN ISO 717 1:1999+A1:2008 oraz PN-B-02151-3:1999, w których określono m.in. wymagania w stosunku do izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

Jakimi wartościami określa się właściwości akustyczne?

Parametry akustyczne okien określa się współczynnikiem Rw. Im wyższa jest jego wartość, tym lepsze tłumienie hałasu. Właściwości akustyczne deklarowane są przy użyciu wartości:

  • Rw – ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej,
  • Ctr – widmowego wskaźnika adaptacyjnego dla dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości,
  • C – widmowego wskaźnika adaptacyjnego dla dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości.

Producenci okien drewnianych w Grudziądzu zauważają, że doboru okien o określonej izolacyjności akustycznej można dokonać w oparciu o dane tabelaryczne oraz szeroką gamę przebadanych konstrukcji okiennych w różnych systemach oraz z różnymi pakietami szybowymi. Każdy komponent stolarki wpływa również na stopień właściwości akustycznej – profile, wzmocnienia, sposób montażu, rodzaj okuć czy zastosowanych uszczelek.

 

Similar Posts