Porady

Jak działa głowica termostatyczna?

Jak działa głowica termostatyczna?

Głowica termostatyczna to urządzenie służące do regulacji temperatury grzejnika i kontroli nad zużyciem energii. Zawór z głowicą zamontowany przy grzejniku pozwala na lokalne dostosowywanie i kontrolowanie temperatury w każdym pomieszczeniu

Jak działa głowica termostatyczna?

Głównym jej zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej dla użytkownika temperatury w pomieszczeniu, przy jednoczesnej kontroli zużycia energii. Czujnik zamieszczony w głowicy odpowiada za pomiar temperatury w pomieszczeniu. Oprócz czujnika w głowicy zamontowany jest również regulator oraz siłownik. Gdy temperatura cieczy w grzejniku wzrasta, czujnik oddziałuje w odpowiedni sposób na zawór, efektem czego jest obniżenie temperatury. Podobnie działanie jest w przypadku obniżenia się temperatury. W ten sposób odpowiednio ustawiona głowica reguluje temperaturę w pomieszczeniu.
Standardowe zawory z głowicą pozwalają regulować temperaturę w zakresie od 7 do 28 stopni, za pomocą najczęściej 5 stopniowej skali. Pozwalają one również całkowicie wyłączyć dopływ energii, zachowując przy tym kontrolę nad zamarzaniem. Przy temperaturze pomieszczenia spadającej poniżej 0, zawór otwiera się zapobiegając przemarzaniu.

Głowice termostatyczne wymagane przez prawo

Przepisy polskiego prawa opisujące warunki techniczne jakie spełniać muszą budynki wymagają zamontowania regulatorów ciepła w urządzeniach ogrzewających. Szczegółowo opisane wymagania znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Montaż głowic termostatycznych w urządzeniach grzewczych jest więc obligatoryjny. Wymóg ten przynosi jednak niewymierne korzyści dla użytkownika. Możliwość regulacji temperatury w odniesieniu do pojedynczej jednostki ogrzewającej oraz zabezpieczenie przed przemarzaniem pomieszczenia to wygoda i komfort dla mieszkańców. Na rynku dostępne są też wielowariantowe, nowoczesne głowice bezprzewodowe, posiadające dodatkowe funkcjonalności korzystane dla użytkownika z możliwością dostosowania do każdego typu grzejnika.

Similar Posts