Porady

Co to są bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe?

Co to są bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe?

Na rzadsze niż kiedyś występowanie pożarów wpływ ma przynajmniej kilka kwestii. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe, które znacznie ograniczają zniszczenia wywoływane przez ten żywioł. Ponadto większa świadomość czy jakość stosowanych materiałów także wpływa na to, że pożary są rzadsze niż kiedyś, a jeżeli już występują, to sieją o wiele mniejsze spustoszenie. Temat ten jest na tyle istotny, że warto mu się przyjrzeć z bliska.

Czynne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Pożary występowały od zawsze. Ich przyczyny mogą być różnorodne. Można wśród nich wyróżnić takie, na które człowiek ma bezpośredni wpływ, jak i takie, które inicjowane są samoistnie. Wśród przyczyn pożarów samoistnych można wymienić na przykład samozapłon substancji łatwopalnych, a wśród pożarów powstałych przez człowieka na przykład przypadkowe zaprószenie ognia. Wystarczy jedna niewielka iskierka, aby w płomieniach stracić dorobek całego życia. Żywioł ten ma ogromną niszczycielską siłę, dlatego warto się przed nim zabezpieczać na wszelkie możliwe sposoby. Pomocne w tym względzie mogą okazać się zarówno czynne, jak i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Czym są bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe?

Ochrona przeciwpożarowa jest niezwykle istotna zarówno w przypadku budynków mieszkalnych, hal produkcyjnych, czy pomieszczeń gospodarczych. Wszystkie budynki powinny być odpowiednio zabezpieczone i raz na czas powinna się w nich odbyć kontrola, która sprawdzi, czy normy bezpieczeństwa są zachowywane w odpowiedni sposób. Jeżeli chodzi o dostępne możliwości ochrony przed pożarami, to warto wymienić bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Takie zabezpieczenia nie są w stanie uchronić przed wystąpieniem żywiołu, jednak gdy ten już się pojawi, niezależnie od tego, czy zostanie wywołany przez człowieka, czy też wyniknie z przyczyn naturalnych, to jego skutki będą znacznie ograniczone.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe to między innymi:

  • odpowiednie zabezpieczenie materiałów wykorzystywanych w budownictwie
  • bramy przeciwpożarowe
  • drzwi przeciwpożarowe
  • zabezpieczenia kanałów wentylacyjnych
  • zabezpieczenia stalowych konstrukcji

O bierniej ochronie budynku przed pożarem najlepiej jest myśleć w momencie jego stawiania, gdyż wówczas taką ochronę można zapewnić w najprostszy sposób. Po czasie wymiana niektórych elementów może być znacznie bardziej utrudniona.

Czynne zabezpieczenia przed pożarem

Bierne zabezpieczenia przed pożarem to jedno, warto jednak wspomnieć także o tym, że istnieją czynne zabezpieczenia przed pożarami. O ile w przypadku zabezpieczeń biernych można mówić przede wszystkim o maksymalnym ograniczeniu strat w przypadku, gdy pożar wybuchnie (mają one ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia), to w przypadku zabezpieczeń czynnych kluczowym ich zadaniem jest jak najszybsze wykrycie ogniska pożaru. Wśród nich wymienić można przykładowo czujniki dymu czy czujniki wysokiej temperatury. Urządzenia tego typu dostępne są powszechnie – warto o nich pomyśleć nie tylko w budynkach użyteczności publicznej, ale również i we własnym domu.

Jak można ograniczyć wystąpienie pożaru?

Przede wszystkim warto stosować w budownictwie bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Ponadto każdy na własną rękę może we własnym mieszkaniu zamontować system wczesnego ostrzegania przed pożarem – wystarczy kupić odpowiednią czujkę. Takie niewielkie działanie znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa wszystkich domowników.

Similar Posts