Porady

Budynek gospodarczy – usytuowanie względem granicy działki

Budynek gospodarczy – usytuowanie względem granicy działki

Przepisy prawa ściśle określają zasady rozmieszczania budynków na działce – nie tylko domów, ale także garaży, budynków gospodarczych. Właściciele nieruchomości nie mogą więc dowolnie decydować o tym, jak zostanie zabudowana nieruchomość.

W wielu przypadkach niemożliwe jest np. wybudowanie budynku gospodarczego w granicy działki, nawet jeśli pozyskana zostanie zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości. Jakie są zasady sytuowania budynków gospodarczych na działce? Czy istnieje możliwość postawienia budynku w granicy działki? Czy budynek gospodarczy można wybudować bez uzyskania pozwolenia na budowę?

W jakiej odległości od granic działki można usytuować budynek gospodarczy?

Budynek na działce budowlanej można umiejscowić w następujących odległościach od granic działki:

  • 4 m – jeśli budynek zwrócony jest w kierunku granicy ścianą z oknami lub drzwiami,
  • 3 m – gdy budynek zwrócony jest w kierunku granicy ścianą bez otworów tj. okien, drzwi.

Od wskazanej reguły istnieją pewne wyjątki – dopuszcza się m.in.:

  • sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, pod warunkiem, że na sąsiedniej działce istnieje już budynek, a budowany budynek gospodarczy będzie przylegał do niego swoją ścianą, przy czym wysokość budowanego budynku musi być zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na działce budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej budowę budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nieprzekraczającej 3 m, wynoszącej minimum 1,5 m,
  • budowę budynku gospodarczego lub garażu, którego długość wynosi maksymalnie 6,5 m, a wysokość 3 m, bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości minimum 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.

Zasady sytuowania budynku gospodarczego na działce zależeć będą również od sposobu zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości np. jeśli na sąsiedniej działce budowlanej istnieje budynek mieszkalny, budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek użyteczności publicznej, budynek gospodarczy nie może być sytuowany ścianą z oknami lub drzwiami w odległości mniejszej niż 8 m od ściany tego budynku. 

Sprawdź ofertę nowych mieszkań na sprzedaż w Bydgoszczy https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszkania-bydgoszcz/

Kiedy budowa budynku gospodarczego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Prawo budowlane przewiduje możliwość wybudowania budynku gospodarczego bez uzyskania pozwolenia na budowę. Wyjątek ten dotyczy wolnostojących, parterowych budynków gospodarczych, a także garaży, wiat oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2. Natomiast łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

W przepisach prawa, zawartych w różnych aktach normatywnych, znajdują się uregulowania ograniczające swobodę rozmieszczania budynków na działce. Kwestię usytuowania budynku gospodarczego warto omówić z architektem. Jeśli na działce są już wybudowane budynki gospodarcze należy rozważyć możliwość ich rozbudowy.

Materiał przygotowany przez eksperta portalu RynekPierwotny.pl

Similar Posts