Porady

Czym są podesty ruchome przejezdne?

Czym są podesty ruchome przejezdne?

Podesty ruchome przejezdne to wyjątkowo funkcjonalne i użyteczne urządzenia transportu bliskiego. Ze względu na swoje walory użytkowe są chętnie stosowane w sektorze budowlanym, przemysłowym i usługowym. Czym są podesty ruchome przejezdne i do jakich zadań się je wykorzystuje?

Podesty ruchome przejezdne – definicja i podstawa prawna

Podesty ruchome przejezdne to urządzenia transportu bliskiego przeznaczone do przemieszczania ładunków oraz osób na stanowiska robocze znajdujące się na wysokości. Prace na wysokości wykonywane przez te osoby wykonywane są z poziomu ruchomej platformy roboczej. To rozwiązanie w wielu wypadkach uznawane za najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze. 

Podesty ruchome przejezdne składają się ze wspomnianej platformy roboczej, elementów sterowniczych, podwozia przejezdnego oraz wysięgnika. Podesty te mogą występować w wersji konstrukcji nośnej umieszczonej na podwoziu, które jest przystosowane do holowania na przyczepach (są to podesty przewoźne), na podestach na podwoziu samochodowym (podesty samojezdne samochodowe), albo na podwoziu posiadającym własny napęd (je określamy mianem podestów wolnobieżnych).

Wszystkie podesty ruchome przejezdne podlegają dozorowi technicznemu sprawowanemu przez lokalną jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego. Podstawą prawną, która reguluje dozór techniczny, eksploatację, naprawy i modernizację podestów ruchomych przejezdnych są dwa rozporządzenia. Pierwsze dotyczy rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (z 7 grudnia 2012 roku) i drugie, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (z dnia 30 października 2018 roku.

Zastosowanie podestów ruchomych przejezdnych

Podesty ruchome przejezdne znajdują zastosowanie w licznych pracach na wysokościach w wielu branżach i sektorach gospodarczych. Najczęściej tego typu urządzenia transportu bliskiego stosowane są do prac instalatorskich, montażowych i budowlanych na wysokościach, do przycinania i arborystyki drzew i krzewów czy do prac konserwacyjnych i monterskich przy liniach i słupach elektroenergetycznych. 

Z podestów ruchomych przejezdnych powszechnie korzysta się również przy pracach remontowo-budowlanych, podczas mycia elewacji, montażu banerów i bilbordów reklamowych czy w pracach magazynowych i przemysłowych. Często podesty ruchome przejezdne stosowane są również sezonowo podczas montowania ozdób świątecznych i dekoracji w galeriach handlowych, obiektach użyteczności publicznej czy w innych budynkach komercyjnych.

Similar Posts