Porady

Budowa garażu na zgłoszenie

Budowa garażu na zgłoszenie

Garaż to pojęcie często używane potocznie. Nieraz mianem garażu nazywamy faktycznie pomieszczenie do parkowania naszego samochodu, innym razem mamy na myśli jakiś budynek gospodarczy na naszym terenie. Tymczasem warto wiedzieć, że garaż to budynek albo pomieszczenie przeznaczone do postoju pojazdów. Dodatkowo powinien posiadać ze wszystkich stron ściany (z otworami), a także dach. Co ważne – garaż często można wybudować tylko na zgłoszenie, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Garaż bez pozwolenia na budowę

Zgodnie z Prawem budowlanym, a dokładniej art. 29 ust. 1 pkt 1, budowa garażu lub wiaty garażowej o powierzchni do 35 m2 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Warunek ten ma dodatkowe wymaganie. Otóż obiektów tego typu na działce może być nie więcej niż dwa na każde 500 m2 powierzchni. Warto też pamiętać, że powierzchnia garażu wskazana jest jako całkowita, a nie użytkowa.

Garaż bez pozwolenia na budowę możemy zatem wybudować, jeśli chcemy go postawić jako budynek wolnostojący. Gdy zamierzamy dobudować garaż do istniejącego już budynku mieszkalnego, niestety będziemy musieli uzyskać pozwolenia na budowę.

Garaż na zgłoszenie – formalności

Oczywiście aby móc wybudować garaż na zgłoszenie, należy dopełnić pewnych formalności. Budowa garażu lub wiaty garażowej o powierzchni do 35 m2 musi być zgłoszona przed jej rozpoczęciem odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Urząd ma 21 dni na reakcję na nasz wniosek – zgłoszenie. Może w tym czasie wydać sprzeciw i nakazać wstrzymanie się od prac. Jeżeli jednak przez 21 dni nie doczekamy się żadnej reakcji ze strony urzędu, możemy przystąpić do prac.

Zgoda na budowę garażu na zgłoszenie ważna jest przez 3 lata. Jeśli minie ten okres, ponownie musimy zawiadomić organ o chęci przystąpienia do prac budowlanych. Wówczas znów musimy odczekać 21 dni.

Co ważne, formalności wyżej opisane dotyczą garaży, które są trwale związane z gruntem, jak i nietrwale – np. ustawione na bloczkach betonowych. Nie ma natomiast znaczenia dla zgłoszenia, z jakiego materiału budulcowego postawiony będzie garaż. Może to być budynek murowany, ale też z blachy (tzw. blaszak). Niezależnie od tego musi to być budynek wolnostojący.

Garaż przy domu

Nieco inaczej wygląda kwestia załatwiania formalności, jeśli chcemy postawić garaż jako budynek dobudowany do już istniejącego domu. Otóż przepisy dopuszczają budowę na zgłoszenie wyłącznie garażu postawionego niezależnie, na wolnej przestrzeni. Jeśli chcemy dobudować garaż do budynku, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Jeśli nie zdobędziemy tego pozwolenia, konsekwencje będą dotkliwe. Niestety zwykle tak postawiony garaż – czyli bez pozwolenia – uznawany jest za samowolę budowlaną. W tej sytuacji możemy otrzymać nakaz rozbiórki budynku lub obowiązkowo zalegalizować obiekt. Jeśli podczas kontroli inspekcja uzna, że nasz budynek jest możliwy do zalegalizowania, zostaniemy do tego zobowiązani. A zatem jeżeli budowa będzie zgodna z istniejącym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie będzie naruszać przepisów prawa budowlanego, mamy szansę na legalizację.

Niestety procedura legalizacyjna jest kilkuetapowa i w jej trakcie nie można kontynuować prac budowlanych. Wiąże się także z opłatą legalizacyjną i zdobyciem konkretnie określonych dokumentów.

Warto więc przy planowaniu budowy garażu poznać dokładnie przepisy związane z tym przedsięwzięciem. Jak widać, budowa garażu na zgłoszenie jest możliwa, jednak nie każda sytuacja i stan prawny pozwalają na skorzystanie z tego ułatwienia.

Publikacja powstała we współpracy z serwisem https://www.prawo-budowlane.info/

Similar Posts