Budowa

Budowa domu i wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Budowa domu i wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Budowa własnego domu wymaga od inwestora konieczności dopilnowania wielu różnorodnych spraw. Jedną z ważniejszych jest, poprawne wykonanie przyłączy wodno–kanalizacyjnych. Jest to działanie, które składa się z kilku etapów, o których opowiemy w poniższym artykule.

Na początek warto uświadomić sobie, że zarówno instalacje kanalizacyjne, jak i wodociągowe z zasady należą do gminy, w której się znajdują. Ponadto niezwykle ważne jest, aby wcześniej poznać warunki wykonania przyłączy, ponieważ każdorazowo są one ustalane przez dostawcę mediów, co w praktyce oznacza, że mogą być różne w różnych miejscowościach. Z zasady zakład zarządzający konkretną siecią pokrywa wydatki związane z rozbudową. Jednakże koszt budowy samego przyłącza spoczywa na tym, kto buduje dom.

Warunki budowy przyłącza

Na samym początku naszej drogi, czyli na długo, zanim zaczną nas zajmować komponenty kanalizacyjne pochodzące od https://www.pipelife.com/pl musimy złożyć wniosek, aby uzyskać warunki budowy naszego przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

Do składanego przez nas wniosku trzeba załączyć:

  • Akt własności terenu lub akt notarialny – zasadniczo chodzi o dokument, który potwierdzi fakt, że mamy możliwość dysponowania konkretnym gruntem na cele budowlane.
  • Dwa egzemplarze mapy, na którą naniesiono planowane przyłącza wody – są one niezbędne do celów projektowych.
  • Informacje na temat przeznaczenia przyłączy takie jak liczba osób, które będą zamieszkiwać dom, liczba punktów odbioru wody czy jej orientacyjne zużycie – możemy je obliczyć na podstawie wcześniejszego zużycia wody np. w mieszkaniu, w którym aktualnie zamieszkujemy.
  • Inną dokumentację określoną w odrębnych przepisach.

W odpowiedzi na złożony przez nas wniosek miejscowe przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne wyda nam decyzję o warunkach, jakie musi spełniać nasze przyłącze. Otrzymany dokument musimy pokazać konkretnemu dostawcy mediów, z którym rozmawiamy o rozbudowie.

Należy również pamiętać, że pismo musi zatwierdzić nie tylko wspomniane wcześniej przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, ale również Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Na szczęście po otrzymaniu akceptacji naszego projektu rozbudowy mamy aż 3 lata na jego wykonanie.

Pozwolenie na budowę

Zarówno przyłącza kanalizacyjne, jak i przyłącza wodociągowe nie wymagają uzyskania odrębnego pozwolenia na budowę. Jednakże przed rozpoczęciem prac na rozbudowę sieci trzeba zgłosić taki zamiar do władz miasta, w którym nasz dom ma powstać. W praktyce jest to urząd miasta lub urząd gminy. Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie prośby, jednak może się zdarzyć, że w tym czasie nie otrzymamy odpowiedzi. Nie ma jednak powodu do obaw. Oznacza to, że urząd udzielił nam milczącej zgody i możemy przystępować do prac budowlanych.

Etapy wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Z racji wysokich kosztów zaleca się, aby przyłącze wodne oraz przyłącze kanalizacyjne wykonać w tym samym czasie. Pozwala to także uniknąć konieczności powtarzania wielu z wcześniejszych formalności. Na wstępie wykonuje się przyłącze od sieci do studzienki kanalizacyjnej, która znajduje się na naszej posesji. Następnie montuje się wodomierz. A jeśli to konieczne to buduje się również studzienkę rewizyjną. Na samym końcu prac wykonuje się właściwe przyłącze od studzienki kanalizacyjnej do naszego nowego domu.

Similar Posts