Budowa

W jaki sposób można wykorzystywać zamki szalunkowe?

W jaki sposób można wykorzystywać zamki szalunkowe?

Z powodu zarówno funkcji zaciskowej, jak i zaciskowo-prostującej, zamki szalunkowe można wykorzystywać na różne sposoby, jeśli chodzi o poszczególne deskowania. Jakie dokładnie? Osoby zainteresowane tym aspektem odsyłamy do treści niniejszego artykułu.

Podstawowe informacje o zamkach szalunkowych

Zaleca się, aby zamki szalunkowe montowane były na żebrach/łukach sklepiennych. Gdy nie jest to wykonalne, powinno się to zrobić jak najbliżej nich. System deskowania ściennego domykany jest przez wewnętrzne i zewnętrzne naroża. Aby złączyć je z płytami szalunkowymi, używa się nie tylko samych zamków, lecz również  ściągi oraz nakrętki centrujące. Co ciekawe, do zintegrowania ze sobą narożników i płyt wystarczy zamek w wariancie wielofunkcyjnym.

Naroża

Jeśli chodzi o naroża rozwartokątne i ostrokątne, ich formowanie będzie wymagać narożników przegubowych. Do połączenia ich z szalunkiem służą ściągi z zaimplementowanymi nakrętkami.  Za pomocą ściągów o różnych długościach łączy się te zewnętrzne, z kolei w przypadku wewnętrznych wykorzystuje się metodę trzech punktów mocowania. Pracując z płytami szalunkowi różniącymi się między sobą osiąganą wysokością, pamiętajmy, że te krótsze powinny znajdować się na dole szalunku, ponieważ wówczas bez problemu można je połączyć ze sobą zamkami.

Źródło: https://baukrane.pl/sklep/

Listwy radialne i płyty deskowania

Za pomocą zamków i ściągów centrujących rozmieszczonych naprzemiennie, istnieje też możliwość łączenia listw radialnych oraz płyt deskowania. Te o większych wysokościach wymagać będą wykorzystania trzech zamków o sprecyzowanych wymiarach i tej samej ilości ściągów. Pracując z tymi niższymi, wystarczą dwa zamki ze ściągami. Jeśli zaś chodzi o dopuszczalny poziom nacisku betonu na szalunek, ten uzależniony jest od rozmiaru ściany radialnej.

Podsumowanie

Jak widać, zamki szalunkowe jako akcesorium budowlane mogą być wykorzystywane w różnych sytuacjach i inwestycjach (w głównej mierze dzięki funkcjom zaciskowym i klinowo-prostującym), dlatego dobrze jest wiedzieć jak najwięcej o ich właściwościach, aby w pełni wykorzystać ich możliwości. Jeszcze lepiej, gdy ma się dostęp do tych, wytwarzanych przez sprawdzonych producentów.

Similar Posts