Porady

Suche i mokre instalacje ochrony ppoż. – zastosowanie i zasada działania

Suche i mokre instalacje ochrony ppoż. – zastosowanie i zasada działania

Instalacje ochrony przeciwpożarowej odpowiadają za wykrywanie i zgłaszanie pożarów, a także automatycznie inicjują proces gaszenia. Ich działanie jest selektywne, co przekłada się na bardzo dużą wydajność. W przypadku pożaru aktywowane są jedynie te części instalacji, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru. Ich działanie gaśnicze następuje automatycznie, podczas gdy pozostałe elementy pozostają nieaktywne. Instalacje ochrony ppoż. stanowią niezawodne zabezpieczenie w obiektach takich, jak fabryki, magazyny czy hale produkcyjne.

Instalacje ochrony przeciwpożarowej

Instalacje ochrony przeciwpożarowej opierają się na implementacji specjalnych systemów tryskaczowych, które chronią budynek, pracowników oraz naturalne środowisko. Zabezpieczają inwestora przed utratą klientów, ciągłości dostaw czy udziałów rynkowych. Instalacje te tworzą architektonicznie wolne przestrzenie, które nie przeszkadzają w prowadzeniu procesów produkcyjnych. Ich wdrożenie stanowi też korzystną cenowo alternatywę dla konieczności wybudowania dodatkowych ścian przeciwpożarowych. Po przeprowadzeniu akcji gaśniczej, elementy systemu szybko wracają do stanu gotowości oraz ponownego działania. Instalacje tryskaczowe składają się z układu rur z tryskaczami, rozmieszczonych we wszystkich obszarach obiektu wymagających ochrony.

Zasada działania

Tryskacze gaśnicze uzależniają swoje działanie od reakcji szklanej ampułki na temperaturę powietrza. Jeżeli przekroczy ona ustaloną wartość progową, następuje pęknięcie szklanej ampułki oraz otwarcie tryskacza. Nad miejscem pożaru przez otwarty zraszacz wydobywa się środek gaśniczy. Proces gaszenia odbywa się równomiernie nad ogniskiem pożaru, co pozwala na jego ugaszenie i ograniczenie strat do minimum. W tym samym czasie następuje wysłanie alarmu pożarowego do służb przeciwpożarowych. Proces gaszenia odbywa się selektywnie, a odpowiednio zaprojektowane tryskacze zapewniają oszczędne wykorzystanie zasobów gaśniczych. Nie bez znaczenia pozostaje redukcja dymu i szkodliwych substancji, co zapewnia dodatkową ochronę środowiska. Montaż instalacji p poż w fabryce czy na hali produkcyjnej przeprowadzany jest przede wszystkim w powstających obiektach, jednak wdraża się je także w budynkach już funkcjonujących.

Suche i mokre instalacje ochrony ppoż.

W zależności od miejsca zastosowania, wykonać można różne systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego. Wyróżnia się przede wszystkim instalacje tryskaczowe mokre oraz suche. Pierwsze z nich stosowane są najczęściej, zwykle wewnątrz obiektów zlokalizowanych w obszarach odpornych na mróz. W instalacjach tryskaczowych mokrych, cała sieć rurowa znajduje się pod stałym ciśnieniem wody. W przypadku wystąpienia pożaru, środek gaśniczy doprowadzany jest bezpośrednio do narażonego obszaru w wymaganej ilości. Instalacje tryskaczowe suche różnią się od mokrych zastosowaniem sprężonego powietrza zamiast wody. Sieć rurowa z takim środkiem gaśniczym sprawdza się w obiektach zagrożonych przez mróz, takich jak nieogrzewane hale magazynowe czy parkingi wielopoziomowe. Instalacje suche montowane są w strefach krytycznych, wymagających unikania niezamierzonego wycieku wody gaśniczej. Oba mechanizmy niezależnie wyzwalające gaszenie są ze sobą bezpośrednio powiązanie, dzięki czemu w razie konieczności mogą być aktywowane jednocześnie.

Montaż instalacji przeciwpożarowych

Montaż instalacji ppoż w magazynie lub innym obiekcie wymaga starannego zintegrowania tryskaczy w sieci przewodów rurowych, które umieszczane są pod stropem. Współczesna alpinistyka przemysłowa powala na bezpieczne, szybkie i sprawne przeprowadzenie tego zadania. Usługi w tym zakresie oferuje firma alpinistyczna Teton, z której ofertą można się zapoznać na stronie: https://www.teton.pl/montaz-instalacji-ppoz. Prawidłowy montaż instalacji p poż w hali produkcyjnej lub innym obiekcie zawsze powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanych fachowców, którzy realizują prace wysokościowe z wykorzystaniem sprawdzonych technik alpinistycznych.

Similar Posts