Porady

Rodzaje nagrzewnic powietrza dostępnych na rynku

Rodzaje nagrzewnic powietrza dostępnych na rynku

Nagrzewnice powietrza, zwane również dmuchawami, są urządzeniami służącymi do nagrzewania pomieszczenia do wybranej temperatury. Nagrzewnice wyposażane są w wentylatory, które rozprowadzają ogrzane powietrze równomiernie po całym pomieszczeniu. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów nagrzewnic, zróżnicowanych pod względem zasilającego je paliwa.

Nagrzewnice powietrza, zwane również dmuchawami, są urządzeniami służącymi do nagrzewania pomieszczenia do wybranej temperatury. Nagrzewnice wyposażane są w wentylatory, które rozprowadzają ogrzane powietrze równomiernie po całym pomieszczeniu. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów nagrzewnic, zróżnicowanych pod względem zasilającego je paliwa. Pełny spis rodzajów nagrzewnic możemy zweryfikować pod adresem https://www.ponako.pl/nagrzewnice-powietrza/

Nagrzewnice elektryczne

Zasilane prądem nagrzewnice elektryczne to urządzenia przenośne, wykorzystywane do natychmiastowego ogrzania dowolnego pomieszczenia. Urządzenia te gwarantują szybki wzrost temperatury w pomieszczeniu z dostępem do prądu, wykorzystywane są także do usuwanie nadmiaru wilgoci w remontowanym pomieszczeniu.

Nagrzewnice gazowe

Warunkiem korzystania z nagrzewnic gazowych jest ich ustawienie w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Ze względu na produkty uboczne spalania gazu oraz możliwość ulotnienia się pewnej jego ilości do atmosfery, może stanowić ryzyko dla zdrowia pracowników, jeśli nagrzewnice powietrza zostaną wykorzystane w pomieszczeniu bez wentylacji. Na rynku dostępne są modele o różnej wydajności, a ich wybór powinien zostać podyktowany jej późniejszym przeznaczeniem.

Nagrzewnice olejowe bez odprowadzania spalin

Nagrzewnice powietrza zasilane olejem to bardzo wydajne urządzenia, które zapewniają stały dopływ ogrzanego powietrza do miejsca przeznaczenia. Podobnie jak nagrzewnice gazowe, nagrzewnice olejowe mogą być wykorzystane na otwartych przestrzeniach lub w pomieszczeniach dobrze wentylowanych takich jak hale, magazyny czy fabryki. Stosowane są także na placu budowy.

Nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin

Zasilana olejem nagrzewnica powietrza z odprowadzaniem spalin to w zupełności bezpieczne i wydaje urządzenie, dostarczające ogrzane powietrze bez dymu spalinowego. Z powodzeniem może być zatem stosowana w pomieszczenia z ograniczoną wentylacją. Urządzenia są niekiedy wyposażane w elastyczne przewody, pozwalające na efektywne dostarczenie ciepłego powietrza w dowolne miejsce.

Nagrzewnice na paliwo stałe

Ten rodzaj nagrzewnic powietrza jest bardzo wydajny i efektywny, dostarcza w zupełności czyste ciepło. Jego dużą zaletą jest niski koszt paliwa stałego, jakim jest zasilana. Wykorzystywane są w przemyśle oraz sektorze motoryzacyjnym.

Similar Posts