Przemysł

Pneumatyka 4.0, czyli podwyższone bezpieczeństwo i jakość produktów

Pneumatyka 4.0, czyli podwyższone bezpieczeństwo i jakość produktów

Przemysł jest gałęzią gospodarki, która rozwijała się na przestrzeni bardzo wielu lat. Rewolucję przemysłową można podzielić na zasadnicze okresy. Industrializacja rozpoczęła się od mechanizacji, kiedy zaczęto wykorzystywać silnik parowy w procesach produkcyjnych. Kolejnym etapem była elektryfikacja umożliwiająca dalszy wzrost produkcji. Cyfryzacja, czyli kolejny etap rozwoju, dał możliwość uzupełnienia technologii, zapewniając tym samym sterowanie maszynami poprzez odpowiednie oprogramowanie. Cyfryzacja była przełomem, zwiększającym wydajność i dokładność produkcji, dzięki któremu otrzymano możliwość coraz większej automatyzacji. Obecnie przemysł jest na poziomie budowania sieci pomiędzy społeczeństwem, maszynami i Internetem, czyli wielopoziomowej komunikacji.

Pneumatyka jest częścią przemysłu, która nieustannie się rozwija. Proponowane rozwiązania są nowoczesne i usprawniają proces produkcji. Do Pneumatyki 4.0 należą wyspy zaworowe. Są to moduły, które łączą w sobie najnowsze technologie pneumatyczne i mechatroniczne

Istnieje kilka rodzajów wysp zaworowych, jednak wszystkie mają na celu zwiększenie wydajności pracy. Ich zadaniem jest kontrola maszynami, miejscem pracy lub segmentem linii produkcyjnej. Wyspy zaworowe 15V wyróżniają się krótkim czasem reakcji, a także pełnym połączeniem z maszynami PLC i CNC. Urządzenie to może także sterować innymi wyspami lub zaworami. W każdym przypadku istotnym elementem wyspy zaworowej są moduły komunikacji, sterowania programowalnego, części elektrycznej, elektropneumatycznej oraz zaworowej.

Siłowniki PSC z metalowym zgarniaczem również są nowoczesnym rozwiązaniem usprawniającym prace produkcyjne. Ich innowacyjność polega na umieszczeniu dodatkowego elementu, zgarniacza, w przedniej części urządzenia pneumatycznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zanieczyszczenia są szybko usuwane z tłoczyska, nie powodując uszkodzeń uszczelnienia. Ich zastosowanie skupia się na ciężkim środowisku pracy, a także w zapylonym, np. betoniarnie.

Kolejnym elementem pneumatyki wspierającym bezpieczeństwo oraz gospodarność czynnikiem są wtyki i szybkozłącza suchoodcinające. Ich wykorzystanie zapewnia proste rozłączanie elementów pneumatycznych transportujących płynne media, bez ich utraty do otoczenia. Dodatkowym atutem szybkozłącza do substancji są odpowiednie zabezpieczenia, które uniemożliwiają zmieszaniu mediów oraz zapobiegają złemu skierowaniu przepływu. Odpowiednia budowa chroni także znajdujący się wewnątrz czynnik przed zanieczyszczeniami i powietrzem zewnętrznym. Tego typu połączenia Pneumatyki 4.0 mogą pracować z różnymi płynami takimi jak woda, glikole, oleje mineralne i syntetyczne, pod niskim ciśnieniem oraz w próżni. Natomiast inny rodzaj połączeń, szybkozłącze pełnego przepływu, jest częścią bezzaworową o konstrukcji minimalizującej spadek ciśnienia. Tego typu złączki stosuje się również do transportu płynów, a także do instalacji chemicznych, grzewczych lub chłodzących formy. Do typów połączeń, które ułatwiły transport medium należą multizłącza. Umożliwiły one przesył więcej niż jednego czynnika, dzięki czemu zlikwidowały potrzebę ciągłej zmiany połączenia, zależnego od cyklu produkcyjnego. Multizłącza mogą transportować ciecze, gazy, sygnały elektryczne oraz elektroniczne.

Dopasowane do danego zastosowania przyssawki konfigurowalne, są często spotykanym rozwiązaniem na liniach produkcyjnych. Możliwe jest dobranie kształtu oraz wysokości przyssawki do przenoszonych elementów. Dzięki przyssawkom próżniowym możliwe jest uzyskania lepszych wyników linii produkcyjnej oraz łatwych zmian w przenoszonych przedmiotach.

Jednym z założeń nowoczesnego przemysłu jest bezpieczeństwo. Z tego względu pneumatyka również wypracowuje odpowiednie systemy chroniące użytkowników linii produkcyjnych przed zagrożeniami związanymi z procesami. Do metod zwiększania bezpieczeństwa należą systemy LOTO, czyli Lockout/Tagout. Jest to specjalna procedura wykorzystywana do zabezpieczenia pneumatycznych linii produkcyjnych. Zarówno operatorzy jak i cała instalacja chroniona jest przed wpływem czynników chemicznych czy mechanicznych, natomiast produkcja jest wydajniejsza ze względu na mniejszą ilość przestojów. Zastosowanie systemu LOTO dodatkowo koncentruje się na wyznaczeniu stref o ograniczonym dostępie, niekiedy poprzez wykorzystanie prostych blokad w postaci kłódek oraz odpowiednim oznakowaniu potencjalnie niebezpiecznych miejsc na hali produkcyjnej.

Najnowsze rozwiązania przemysłowe nie mogą szkodzić środowisku. Ekologia ostatnimi czasy zyskała na wartości, a przedsiębiorstwa minimalizujące zużycie energii lub ograniczające produkcję odpadów są lepiej postrzegane. Dlatego, aby znaleźć miejsca strat energii przeprowadza się audyty efektywności energetycznej. Pneumatyka 4.0 również korzysta z audytów, aby móc wyeliminować ubytki sprężonego powietrza, którego produkcja generuje duże koszty związane z poborem potrzebnej energii elektrycznej.

Przemysł 4.0 wprowadza nowoczesne rozwiązania, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie wydajniejszej i bardziej przyjaznej środowisku produkcji. Każda gałąź, w tym także pneumatyka, powinna podążać za kolejnymi zmianami i ulepszeniami. Zwiększają one możliwości przedsiębiorstw wpływając na rozwój światowej gospodarki.

Similar Posts