Porady

Metody transportu materiałów budowlanych

Jakie są dostępne metody transportu materiałów budowlanych?

Realizacja inwestycji budowlanych związana jest z dużym zużyciem materiałów budowlanych, półfabrykatów i prefabrykatów, które muszą dotrzeć na teren budowy z magazynów, hurtowni i składów zewnętrznych. Jakie rodzaje transportu stosuje się do dostarczania materiałów budowlanych na teren budowy? Przy użyciu jakich rozwiązań realizuje się transport pionowy i poziomy z wewnętrznego składu na stanowisko pracy pracownika?

Pojazdy uniwersalne i specjalistyczne w transporcie budowlanym

Transport budowlany wykorzystuje pojazdy uniwersalne, do których należą przede wszystkim samochody skrzyniowe wyposażone w dodatkowe urządzenia ułatwiające wyładunek towaru. Są to między innymi wózki widłowe czy ruchome pochylnie opuszczane i podnoszone za pomocą dźwigów hydraulicznych. Jak wyjaśnia Warentrans, świadczący usługi transportowe, pojazdy tego typu sprawdzają się to przewożenia materiałów budowlanych na paletach oraz materiałów gabarytowych. Przewóz materiałów sypkich odbywa się przy zastosowaniu pojazdów specjalistycznych, wyposażonych w skrzynie umożliwiające bezpieczny transport mas ziemnych i kruszyw i sypkiego cementu, a także z nadwoziem w postaci betoniarki lub cementowni do przewozu mieszanek betonu, cementu i zapraw o płynnej konsystencji.

Transport wewnętrzny, czyli przewóz materiałów budowlanych na budowie

Dobra organizacja transportu materiałów budowlanych wewnątrz budowy umożliwia przemieszczenie materiałów i wyrobów budowlanych z miejsca ich składania bądź przygotowania na terenie budowy na stanowiska pracy robotników. W tym celu wykorzystuje się urządzenia, maszyny i pojazdy, których budowa i zasada działania umożliwia transport w poziomie i pionie. Taczki jednokołowe i ręczne wózki dwukołowe to proste i wygodne rozwiązania do transportowania niewielkich ilości materiałów budowlanych w poziomie. Z cięższymi elementami doskonale poradzą sobie wózki podnośnikowe (widłowe) oraz kolebowe (samowyładowcze). Przewóz mas ziemnych odbywa się za pomocą samochodów specjalnych o dużej ładowności. Należą do nich wozidła technologiczne sztywnoramowe i przegubowe. Wadą wozideł technicznych jest zbyt duże obciążenie, z którego powodu nie mogą poruszać się po drogach publicznych. Umożliwiają natomiast transport materiałów budowlanych o bardzo dużej ilości – nawet do 380 t, co jest nieosiągalne dla standardowych samochodów ciężarowych. Transport pionowy odbywa się za pomocą dźwignic. Do tej kategorii urządzeń zalicza się dźwigniki podnoszące ładunek na niewielką wysokość, wyciągarki i wyciągi, żurawie, maszty montażowe i suwnice.

Similar Posts