Porady

Jak prawidłowo rozmieścić mocowania do rur ppoż?

Jak prawidłowo rozmieścić mocowania do rur ppoż?

Jednym z głównych czynników wpływających na właściwą pracę całego układu rurociągów jest prawidłowo dobrane mocowanie. Z tego względu konieczne jest zastosowanie elementów, które będą w stanie utrzymać ciężar przewodów. Dotyczy to również rur mocowanych do ścian oraz stropów, ze szczególnym wskazaniem na miejsca zmiany kierunku rurociągu, obszary w pobliżu różnego rodzaju urządzeń czy rozgałęzienia. Kluczową rolę odgrywają podpory przeznaczone do kompensacji wydłużeń termicznych, które muszą być prawidłowo rozmieszczone.

Punkty stałe a punkty przesuwne

Nowoczesne systemy zamocowań utrzymują ciężar całej konstrukcji, a także pozwalają na zachowanie jej stabilności. Do szczególnie istotnych elementów należą podpory przeznaczone do kompensacji wydłużeń, czyli punkty stałe i przesuwne. Takie mocowania do rur stalowych używane są w praktycznie wszystkich typach rurociągów, niezależnie od ich średnicy. Punkty stałe (PS) to miejsca, które dzielą instalację rurociągową na odcinki poddane kompensacji. Celem ich zastosowania jest niedopuszczenie do przemieszczania się rur, do czego może dojść pod wpływem oddziaływania różnych sił na skutek tendencji przewodów do wydłużalności oraz wzrostu ciśnienia. Odpowiednie uchwyty do rur tego typu pozwalają na zamocowanie całości w sposób stabilny. Elementy te znajdują zastosowanie pomiędzy zmianami w przebiegu w całej instalacji, co daje pewność uniemożliwienia ruchu przewodom. Poza punktami stałymi, za kompensację wydłużeń odpowiadają również punkty przesuwne (ppoż). Ich głównym zadaniem jest ograniczenie ruchu poprzecznego przewodów, dzięki czemu rurociąg może się przesuwać jedynie w kierunku wzdłużnym. Mocowanie rur stalowych z wykorzystaniem punktów przesuwnych sprawi, że rurociąg będzie funkcjonował prawidłowo nawet przy bardzo zmiennych obciążeniach termicznych i mechanicznych.

Wybór elementów mocujących

Wybrany system mocowania rur powinien być przede wszystkim stabilny. O jakości elementów mocujących w dużym stopniu decyduje także ich trwałość i niezawodność, co pozostaje nie bez znaczenia również dla bezpieczeństwa przygotowywanych konstrukcji.

Wszystkie uchwyty do rur ze stali nierdzewnej wykorzystane w instalacji powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, będące dowodem wykonania niezbędnych badań i testów. Podpory stałe i przesuwne znaleźć można w asortymencie firmy Sikla, gdzie dostępne są obejmy, szyny, uchwyty do mocowania rur stalowych oraz inne niezbędne komponenty. Wybrane produkty powinny być jednocześnie łatwe i szybkie w montażu, aby na etapie wdrożenia nie zostały popełnione żadne błędy obniżające ostateczną funkcjonalność układu. Dobrym rozwiązaniem są elementy dostępne w formie zestawów już wstępnie zmontowanych, za pomocą których można znacznie ograniczyć czas montażu oraz zmniejszyć trudność prac. W takiej postaci zastosować można zarówno uchwyt do mocowania rur, jak i inne podpory.

miejsce na photo1

Rozmieszczenie podpór w instalacji

Mocowania do rur PP powinny być rozmieszczane w odpowiedniej odległości, aby zapewnić możliwość kompensacji danego odcinka rurociągu. Punkty stałe PS nie mogą natomiast znajdować się zbyt blisko nich, ze względu na konieczność zapewnienia swobodnego ruchu wywołanego wydłużeniem termicznym. Odległości między elementami powinno się obliczać na podstawie różnych parametrów, takich jak średnica rury czy temperatura przesyłanego medium. W przypadku instalacji rurociągowych, najczęściej wykorzystuje się obejmy i uchwyty do rur ze stali nierdzewnej. Należy je umieszczać w obszarach, gdzie występuje zmiana biegu rurociągu, rozgałęzienie przewodów czy obecność zbrojeń. Odpowiednio dobrane podpory mogą niwelować naprężenia, przejmując na siebie wydłużenia rurociągów. Jeżeli przewody wykonane są z tworzyw sztucznych, trzeba wziąć pod uwagę większy niż w przypadku stali współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej. Mocowanie rur do ściany czy stropu wymaga w takim przypadku zastosowania obejmy o nieco większej średnicy, a także odpowiednio zabezpieczonej przed uszkodzeniami. Takie rozwiązanie zapobiega tworzeniu się mostków termicznych i zjawisku kondensacji, gwarantując optymalną izolację.

Similar Posts