Budowa

Budownictwo kubaturowe i liniowe – jakie są różnice? Definicje

Większość specjalistów definiuje budowle kubaturowe jako budynki mieszkalne lub użyteczności publicznej o określonej pojemności. Rozróżnienie między budownictwem kubaturowym a liniowym ma szczególne znaczenie dla firm specjalizujących się w branży budowlanej, a także inwestorów. Co o budownictwie liniowym i kubaturowym mówi prawo budowlane? Sprawdź!

Czym wyróżnia się budownictwo kubaturowe?

W przepisach Prawa Budowlanego nie zawarto dokładnej i jasnej definicji wyjaśniającej czym jest budownictwo kubaturowe. Eksperci w dziedzinie uważają, że są to budynki, które spełniają określony parametr objętościowy. Inaczej mówiąc, to trwała lub tymczasowa nieruchomość o znacznej objętości stworzona do celów gospodarczych albo mieszkaniowych.

Wyliczenie kubatury obiektu nie jest sprawą prostą. Należy wziąć pod uwagę wszystkie przejścia, balkony i tarasy. Za to elementów takich, jak schody zewnętrzne, studzienki i gzymsy nie uwzględnia się w rachunkach.

Rodzaje budownictwa kubaturowego

Obiekty kubaturowe to przede wszystkim:

  • budynki mieszkalne (jedno- i wielorodzinne);
  • sklepy i centra handlowe;
  • budynki biurowe;
  • budynki użyteczności publicznej (np. szkoły, szpitale, urzędy, budowle sakralne);
  • obiekty świadczące odpłatne usługi noclegowe, będące częścią infrastruktury turystycznej, czyli m.in. hotele, hostele, pensjonaty.

Czym jest budownictwo liniowe?

Prawo Budowlane definiuje budownictwo liniowe jako „obiekty budowlane, których charakterystycznym parametrem jest długość”. Nie są to więc obiekty mieszkalne, a przede wszystkim drogi, wodociągi, wały przeciwpowodziowe czy kanalizacje kablowe.

Kto specjalizuje się w budownictwie kubaturowym?

Inwestor może powierzyć wykonanie inwestycji jednej firmie budowlanej, która, jako generalny wykonawca, czuwa nad przebiegiem całego procesu budowlanego od stworzenia projektu do wybudowania budynku „pod klucz”. Taki podmiot:

  • wykonuje i kontroluje wszystkie etapy prac oraz dba o ich prawidłowy przebieg;
  • kieruje się zasadami BHP — co zapewnia pełne bezpieczeństwo na budowie;
  • zatrudnia zespół fachowców i korzysta z najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje najwyższą jakość usług, innowacyjne rozwiązania i opłacalną optymalizację całego procesu budowlanego;
  • dba o wykonanie wszystkich prac w terminie;
  • współpracuje z zaufanymi podwykonawcami, którzy świadczą usługi najwyższej jakości.

Taka centralizacja przy wykonywaniu inwestycji jest obecnie bardzo opłacalna. Wynika to z zapotrzebowania na szybkie, a jednocześnie precyzyjne wykonywanie prac budowlanych. Powierzenie ich jednej firmie sprawia, że projekt jest realizowany znacznie szybciej przy mniejszych kosztach. To istotna kwestia ze względu na wynagrodzenia pracowników oraz ciągle rosnące ceny materiałów budowlanych.  

Budownictwo kubaturowe i liniowe – podsumowanie

Podsumowując, najczęściej mianem budynku kubaturowego określa się obiekty o określonym parametrze objętościowym. Są to więc wszystkie obiekty o charakterze mieszkalnym lub użytkowym. Z kolei do obiektów liniowych możemy zaliczyć obiekty, których kubatury nie jesteśmy w stanie policzyć, m.in. wodociągu, kanały, ciepłociągi czy trakcje elektroenergetyczne.

Similar Posts