Budowa

Strzemiona zbrojeniowe – co to jest i jak je stosować?

Strzemiona zbrojeniowe są elementami pomocniczymi w konstrukcjach żelbetowych, które mają za zadanie stabilizować i utrzymywać w odpowiednim położeniu główne pręty zbrojenia. Strzemiona mogą mieć różne kształty i wymiary, w zależności od rodzaju i wymagań konstrukcji. Najczęściej spotykane są strzemiona prostokątne lub kwadratowe, wykonane z drutu lub pręta o średnicy od 4 do 12 mm.

Czym są strzemiona zbrojeniowe?

Strzemiona pełnią kilka ważnych funkcji w konstrukcjach żelbetowych:

– Zapobiegają wyboczeniu prętów zbrojenia pod wpływem obciążeń poprzecznych (np. siły ścinające).

– Zwiększają nośność przekroju żelbetowego poprzez współpracę ze sprężonym betonem i prętami głównymi.

– Zapewniają odpowiednią ochronę przeciwkorozyjną prętów głównych poprzez zachowanie minimalnej warstwy ochronnej betonu.

– Umożliwiają łatwiejsze montaż i transport elementów żelbetowych.

Strzemiona zbrojeniowe należy odpowiednio dobrać i rozmieścić w konstrukcji, aby zapewnić jej bezpieczeństwo i trwałość.

Jak wybrać strzemiona zbrojeniowe?

Dobór strzemion zależy od wielu czynników, takich jak:

– Rodzaj obciążenia (stałe czy zmienne).

– Wymagana klasa betonu i stali.

– Wymagana nośność przekroju żelbetowego.

– Wymagana szczelność konstrukcji (np. przy narażeniu na działanie wody lub agresywnych substancji).

– Wymagania estetyczne.

Rozmieszczenie strzemion zależy od kształtu i wymiarów przekroju żelbetowego oraz od rodzaju obciążenia. Zasadniczo strzemiona powinny być rozmieszczone równomiernie na całej długości elementu żelbetowego, jednak można stosować różne sposoby zagęszczania strzemion w miejscach o większym zagrożeniu wyboczeniem lub pękaniem betonu (np. przy podporach lub otworach). Zagęszczenie strzemion powinno być takie, aby zapewnić wystarczającą ilość stali poprzecznej do przeniesienia siły ścinającej.

Jakie są normy i zalecenia dotyczące zagęszczenia strzemion?

Normy i zalecenia dotyczące zagęszczenia strzemion mogą się różnić w zależności od kraju i rodzaju konstrukcji. W Polsce obowiązuje norma PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe. Zasady projektowania”, która określa następujące ograniczenia:

– minimalne zagęszczenie strzemion wynosi 50 mm lub 5 cm

– maksymalne zagęszczenie strzemion wynosi 0.75 * d lub 0.6 * h

– d – wysokość użyteczna przekroju żelbetowego [mm]

– h – wysokość całkowita przekroju żelbetowego [mm]

Ponadto norma ta podaje również warunki konstrukcyjne dotyczące kształtu i zakotwienia strzemion oraz ich współpracy z prętami podłużnymi.

Similar Posts