Porady

Powierzchnia użytkowa mieszkania – jaką ją obliczyć?

Powierzchnia użytkowa mieszkania – jaką ją obliczyć?

Chcesz kupić mieszkanie od dewelopera lub osoby fizycznej? Prędzej czy później pojawi się temat powierzchni użytkowej lokalu. Czym jest powierzchnia użytkowa mieszkania? Jak ją prawidłowo zmierzyć?

Mieszkanie od dewelopera – gdzie szukać informacji o powierzchni użytkowej?

Firmy deweloperskie mają określone obowiązki względem potencjalnych klientów – wspomnieć wystarczy o prospekcie informacyjnym. Udostępnianie osobom chętnym na zakup nieruchomości prospektu informacyjnego ma pozwolić im m.in. na szybkie zapoznanie się z jej parametrami. Jedną z informacji, które są zawarte w prospekcie informacyjnym, jest powierzchnia użytkowa mieszkania.

Powierzchnia użytkowa mieszkania to jeden z kluczowych czynników – od jej wielkości zależy cena, jaką zapłaci klient. Stąd też informację o powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego można znaleźć również w innych miejscach. Są to choćby:

  • oferta reklamowa dewelopera – która jest szczegółowo opisana na stronie internetowej firmy deweloperskiej;
  • treść umów zawieranych z deweloperem – wymienić wystarczy umowę rezerwacyjną i umowę deweloperską.

Jak ustala się powierzchnię użytkową mieszkania?

Zasady ustalania powierzchni użytkowej mieszkania wynikają z przepisów, a precyzując Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wymienione Rozporządzenie odsyła z kolei do normy PN-ISO 9836:2015-12.

Powierzchnia użytkowa mieszkania – zasady obliczania:

  • uwzględnia się m.in. antresole, wbudowane szafy czy ogród zimowy;
  • pomija się powierzchnię m.in. balkonu, tarasu, poddasza nieużytkowego, podestu (gdy mieszkanie jest wielopoziomowe) i schodów wewnętrznych;
  • pomija się powierzchnię pomieszczeń (lub ich części) o wysokości w świetle mniejszej niż 1,4 m;
  • uwzględnia się 50 proc. powierzchni pomieszczeń (lub ich części) o wysokości w świetle między 1,4 m a 2,2 m;
  • obliczeń dokonuje się po podłodze kondygnacji.

Pewien problem stanowią ścianki działowe. Wcześniej obowiązujące przepisy dopuszczały wliczanie do powierzchni użytkowej tych ścianek działowych, które mogły zostać zdemontowane – analogiczne zasady dotyczyły też rur i kanałów. Aktualne przepisy wskazują, że powierzchnia użytkowa mieszkania powinna zostać wyliczona bez uwzględniania tych elementów.

Co robić, gdy faktyczna powierzchnia użytkowa mieszkania jest inna niż w umowie?

Powierzchnia użytkowa mieszkania wybudowanego przez dewelopera nie zgadza się z deklarowaną powierzchnią wskazaną w umowie? To problem, z którym przychodzi zmierzyć się wielu nabywcom mieszkań. Powodem są względy technologiczne. To właśnie one powodują, że deweloper nie zawsze jest w stanie zrealizować założony projekt w taki sposób, aby finalnie uzyskać wskazane w nim wartości. Co wówczas?

Jeżeli powierzchnia lokalu różni się od założeń projektu do 2 proc., to uznaje się to za margines błędu, przy czym strony rozliczają się w oparciu o rzeczywistą powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego. Oznacza to, że firma deweloperska ma obowiązek obniżyć cenę, gdy powierzchnia użytkowa mieszkania jest mniejsza niż zakładana. I odwrotnie – gdyby powierzchnia była większa, to klient powinien dopłacić. Jest też inne rozwiązanie – kupujący może odstąpić od umowy, która powinna przewidywać taką możliwość.

Similar Posts