Porady

Szkolenia z warunków kontraktowych FIDIC

szkolenia-z-fidic

Kontakty budowlane, zwłaszcza te realizowane na podstawie zamówień publicznych i dofinansowane przez Unię Europejską czy Bank Światowy coraz częściej muszą być realizowane zgodnie z zasadami określonymi w warunkach kontraktowych FIDIC. W dzisiejszym artykule omawiamy czym jest FIDIC i jak przygotować się na wdrożenie warunków kontraktowych w firmie.

FIDIC

FIDIC to przede wszystkim nazwa Międzynarodowej Organizacji Inżynierów Konsultantów, która za cel statutowy stawia sobie definiowanie i promocję wysokich standardów we wszelkich branżach technologicznych i inżynieryjnych.

Organizacja ta stała się znana na całym świecie dzięki przygotowanemu wydawnictwu dotyczącemu zasad podziału praw i obowiązków pomiędzy inwestorem a wykonawcą złożonych kontraktów na inwestycje budowlane. Wydawnictwo to znale jest pod nazwą Warunki Kontraktowe FIDIC.

Zawiera ono zestaw wzorców oraz opis dobrych praktyk, które powinny być stosowane w trakcie zawierania i realizacji robót budowlanych przez inwestora oraz wybranego wykonawcę. W dużej mierze są to również gotowe wzorce umowne, które pozwalają we właściwy sposób rozłożyć ryzyko i odpowiedzialność za przeprowadzaną inwestycję między obie strony umowy. Dzięki uregulowaniu w nich nie tylko roli inwestora i wykonawcy, ale też inżyniera kontraktu znalazły powszechne zastosowanie na całym świecie i obecnie uchodzą za międzynarodowy standard. Dlatego też warto rozważyć szczegółowe zapoznanie się z nimi oraz szkolenia dla personelu uczestniczącego w procesie zawarcia i wykonania umowy na roboty budowlane.

Rodzaje warunków kontraktowych FIDIC

Warunki kontraktowe FIDIC obejmują zestawy wzorców pogrupowane w tzw. książki:

  • czerwoną książkę – mającą zastosowanie, gdy zlecający dostarcza projekt inwestycji, a wykonawca zajmuje się jego wykonaniem,
  • żółtą książkę – stosowana, w sytuacji gdy projekt inwestycji powstaje wspólnym wysiłkiem zarówno inwestora, jak i wykonawcy, a wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za realizację zadań i budowę,
  • srebrną książkę – stosowaną w kontraktach, w których wykonawca przejmuje obowiązki związane zarówno z wykonaniem projektu, jak i jego wcieleniem w życie, tzw. projektuj i buduj.

Szkolenia z FIDIC

Przedsiębiorcy w Polsce coraz chętniej korzystają z dobrodziejstw warunków kontraktowych FIDIC, gdyż pozwalają one lepiej zarządzać ryzykiem dużych umów, które z roku na rok niestety rośnie. Wdrożenie warunków FIDIC wymusza też rzeczywistość – coraz więcej zamówień publicznych oparta jest o warunki kontraktowe FIDIC. Nie dziwi zatem rosnące zainteresowanie szkoleniami FIDIC, w trakcie których uczestnicy mogą nie tylko zdobyć praktyczną wiedzę w tym obszarze, ale również przygotować wzorcowe dokumenty, które z czasem będą wykorzystywać w trakcie prowadzonych rozmów biznesowych.

Portal Eventis.pl stworzył bezpłatny bank szkoleń FIDIC umożliwiający odnalezienie terminów szkoleń, kursów i warsztatów od różnych organizatorów, porównanie programu oraz cen oferowanych usług oraz dokonanie zgłoszenia online. Bank kursów FIDIC dostępny jest na stronie https://eventis.pl/szkolenia/fidic i zawiera kilkadziesiąt wydarzeń organizowanych w całej Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. Strona umożliwia również odnalezienie szkoleń z zamówień publicznych czy też prawa budowlanego oraz prowadzenia inwestycji budowlanych.

W trakcie szkoleń omawiane są m.in. zasady procedury FIDIC, a uczestnicy otrzymują wskazówki wraz z przykładami z życia (tzw. case study) jak dokonywać zmian w kontrakcie, zgłaszać roszczenia, dokonywać odbiorów, rozliczać poszczególne etapy realizacji inwestycji itp.

Similar Posts