Budowa

Rysy i pęknięcia jako skutek osiadania budynku – zwróć się po pomoc do profesjonalistów!

Osiadanie budynku jest procesem, który zachodzi w przypadku każdego obiektu w pewnym okresie po jego wybudowaniu. Zwykle nie stanowi to problemu, jednak źle oszacowane na etapie projektowania lub powstałe w wyniku zdarzeń losowych może prowadzić do nieprawidłowości i powstawania znaczących rys oraz pęknięć. Ocenę uszkodzeń oraz ich naprawę warto pozostawić profesjonalistom.

Osiadanie budynku – co to oznacza i jak długo trwa?

Osiadanie budynku polega na stopniowym zapadaniu się obiektu w gruncie, co wynika z obniżenia poziomu podłoża pod obiektem spowodowanego jego ciężarem. Konstruktorzy nazywają to zjawisko stopniowym obniżaniem pierwotnej rzędnej terenu pod budynkiem. Jest ono w pełni naturalne i zachodzi w przypadku każdej budowy, dlatego prawdopodobną wielkość osiadania obiektu określa się już na etapie projektowania, uwzględniając zarówno obciążenie wywierane przez budynek, jak i parametry podłoża.

Niestety, o ile da się z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć i uwzględnić w projekcie wielkość osiadania budynku, o tyle nie można określić długości trwania tego procesu. Zależy on od zbyt wielu zmiennych czynników (np. nawodnienia podłoża).

Nierównomierne osiadanie budynku – jak rozpoznać ten problem

Osiadanie budynku jako zjawisko nie powinno budzić niepokoju, ponieważ jest procesem występującym w przypadku każdej budowli. Niepożądane jest jednak osiadanie nierównomierne, które może prowadzić do poważnych problemów konstrukcyjnych, a nawet zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników budynku. Jak można je rozpoznać? Oto kilka charakterystycznych cech wskazujących na nieprawidłowości:

  • nagłe pojawienie się zarysowań i pęknięć na ścianach oraz posadzkach,
  • wypiętrzenia posadzek i ich nierówności,
  • nieistniejące dotąd problemy z otwieraniem i zamykaniem okien (wrażenie opadania skrzydeł),
  • problemy z właściwym odpływaniem wody w zlewach i wannach,
  • uszkodzenia instalacji kanalizacyjnej i wodnej,
  • spękania i przechyły kominów.

Nierównomiernego osiadania budynku nie można ignorować, ponieważ konsekwencje tego zjawiska bywają poważne. Szkody wymagają czasami kosztownych remontów, a w skrajnych przypadkach nawet rozbiórki budynku.

Obserwujesz osiadanie budynku, pęknięcia i rysy? Zwróć się po pomoc do profesjonalisty!

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z usunięciem rys i pęknięć powstałych wskutek osiadania budynku, ważne jest ustalenie, czy wystarczy przeprowadzenie napraw, czy też problem jest na tyle skomplikowany, że konieczne jest najpierw usunięcie przyczyny nierównomiernego osiadania budynku, a dopiero potem usunięcie jego skutków. Takiej oceny mogą dokonać wyłącznie fachowcy. Jeśli więc obserwujesz symptomy świadczące o osiadaniu budynku, zwróć się o pomoc do profesjonalnej firmy.

Warto wiedzieć, że najczęściej spotykanymi metodami naprawczymi pionowych i poziomych przegród budowlanych są iniekcje, które opierają się na specjalnych preparatach wstrzykiwanych bezpośrednio w szczeliny lub w specjalnie przygotowane otwory. Po odpowiednim rozprowadzeniu iniektu w szczelinach preparat ulega utwardzeniu i wzmacnia ściany, zapewniając jednocześnie wodoszczelność.

Do wypełniania rys i pęknięć stosuje się często także specjalne masy uszczelniające, które uzupełniają ubytki, nadając jednolity wygląd naprawianym powierzchniom. Do najpłytszych i niegroźnych rys oraz szczelin stosuje się szpachlę. Szpachlowanie oraz malowanie stanowi również zwykle ostatni etap prac przy uszczelnieniach innymi metodami.

Similar Posts