Porady

Refuler – maszyna do wydobycia kruszyw i pogłębiania zbiorników wodnych

Refuler – maszyna do wydobycia kruszyw i pogłębiania zbiorników wodnych

Do prac wydobywczych w żwirowniach, do pogłębiania i poszerzania akwenów wodnych korzysta się ze specjalistycznych urządzeń – refulerów. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące refulerów, zasadę ich działania, budowę i przykładowe modele.

Pogłębiarki to jednostki pływające, których zadaniem jest pogłębianie akwenów morskich i śródlądowych. Bywają także wykorzystywane do wydobycia kruszywa z dna akwenów. W zależności od stosowanych rozwiązań, swoje zadania mogą wykonywać na pełnym morzu, akwenach osłoniętych, akwenach przybrzeżnych lub na wodach śródlądowych. Pogłębiarki mogą różnić się pomiędzy sobą metodą pracy. Jednym z rodzajów pogłębiarek są refulery. 

Refuler – najważniejsze informacje 

Refuler, innymi słowy pogłębiarka ssąca, draga lub bagrownica to urządzenie, które służy do wydobywania piasku oraz żwiru i innych kruszyw w żwirowniach, a także do pogłębiania szlaków żeglugowych zarówno śródlądowych, jak i morskich. Refuler jest urządzeniem pływającym, które zasysa z dna zbiornika wodnego lub żwirowni kruszywo. Następnie jest ono transportowane na brzeg przy użyciu systemu rur umiejscowionych na pływakach. Na brzegu wydobyte kruszywo poddaje się dalszej obróbce, czyli odwodnieniu i frakcjonowaniu.

Refuler – zasada działania i budowa 

Refuler swoją nazwę bierze od refulacji, czyli prac, które mają na celu poszerzanie i ochronę plaż, terenów brzegowych, wysp, portów, torów podejściowych itp. Refulacja polega na przetransportowaniu – przepompowaniu z pogłębiarki rurami lub szalandą piasku z dna akwenu wodnego na plażę, a następnie rozgarnięciu go przez maszyny budowlane.

Zasada działania pogłębiarki ssącej polega na tym, że urządzenie to zasysa wodę wraz z kawałkami gruntu do rurociągu ssawnego. Ten z kolei podłączony jest do pompy gruntowej. Aby łatwiej było odspoić grunt, głowica ssąca takiej pogłębiarki wyposażona może być w spulchniacz mechaniczny lub hydrauliczny. Następnie zassana mieszanina wody oraz gruntu, który stanowi około 25% objętości całości, jest odfiltrowywana z kamieni oraz większych przedmiotów w komorze kamiennej. Dalej odfiltrowana mieszanina wody oraz gruntu przechodzi przez pompę gruntową i poprzez rurociąg jest odprowadzana na miejsce składowania.

Refulery to urządzenia, które mogą mieć napęd elektryczny lub spalinowy. Różnią się pomiędzy sobą także takimi parametrami jak wydajność czy rozmiary. Cały system pogłębiarek ssących konfigurowany jest do indywidualnych potrzeb danego akwenu lub wyrobiska, jego wielkości, głębokości, warunków, jakie tam panują oraz wszelkich innych okoliczności, które mogą wpływać na pracę pogłębiarki. Najważniejsze elementy, z których składa się pogłębiarka ssąca – refuler to:

 • system JET,
 • spulchniacz,
 • komora kamienna,
 • głowice mechaniczne,
 • specjalistyczne pompy wraz z ich podzespołami,
 • odwadniacze kołowe,
 • łączniki gumowe ssące oraz tłoczne,
 • rurociągi tłoczne,
 • pływaki wypornościowe,
 • agregaty prądotwórcze,
 • kompresory drgań,
 • automatyka odpowiadają za właściwą pracę systemu. 

Refuler – wybrane modele 

W swojej ofercie ECODREGER – https://ecodredger.eu – posiada szereg modeli refulerów, które różnią się pomiędzy sobą parametrami. Poniżej wybrane modele refulerów, o których więcej przeczytasz tutaj Refuler – pogłębiarka ssąca:

 • ECODREGER JK-300 – o wydajności 2000 m3/h – 450–550 t/h,
 • ECODREGER JK-250 – o wydajności 1200 m3/h – 300–400 t/h,
 • ECODREGER JK-250 (Diesel) – o wydajności 1200 m3/h – 300–400 t/h,
 • ECODREGER JK-200 – o wydajności 900 m3/h – 200–250 t/h.

Similar Posts