Budowa

Typy zabudowy mieszkaniowej

Typy architektury mieszkaniowej

Budownictwo mieszkalne stale się zmienia, gdyż zmieniają się oczekiwania społeczeństwa, co do warunków w jakich żyją. Dom ma być przystosowany do potrzeb całej rodziny, funkcjonalny, a także komfortowy, dlatego deweloperzy stawiają na coraz nowocześniejsze rozwiązania architektoniczne. W aglomeracjach miejskich wyróżnia się dwa główne typy zabudowy – jednorodzinną i wielorodzinną, które charakteryzują się różnym zagospodarowaniem przestrzennym lokali mieszkaniowych.

Typ budownictwa jednorodzinnego

Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj zabudowy charakteryzuje się tym, że budynek jest przystosowany do zamieszkania przez jedną rodzinę. Nie ma w nim odrębnych lokali mieszkaniowych tworzących swoistą społeczność lokatorską, jednak typ budownictwa jednorodzinnego dzieli się zabudowę wolnostojącą i bliźniaczą. W tej drugiej można zauważyć podobieństwo do architektury wielorodzinnej, jednak wciąż stanowi odrębny typ zabudowy.

Dom jednorodzinny wolnostojący to typ zabudowy, w którym wyróżnia się jeden, niezależny budynek, usytuowany w dalszej odległości od granic działki i innych domów. Ten typ budownictwa jednorodzinnego jest najczęściej spotykany i wiąże się z dużą autonomią względem sąsiedztwa. Na wyodrębnionej posesji może stać zarówno niewielki domek parterowy, jak i obszerny, wielokondygnacyjny budynek, jednak nie może być przyłączony bezpośrednio do innego obiektu mieszkalnego.

Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej to budynek, który ściśle do siebie przylega, jednak znajduje się na granicy dwóch działek, tworząc dwa odrębne domy. Przez środek przebiega trwały element taki jak ściana, granice działek również mogą być oddzielone płotem. Mimo że ten typ budownictwa jednorodzinnego tworzy spójną całość, to są to dwa odrębne domy, które mogą różnić się między sobą architekturą oraz rozmieszczeniem pomieszczeń.

Domy jednorodzinne w zabudowę szeregowej to kilka budynków oddzielonych od siebie ścianą. Tworzą one segmenty, gdzie każdy przeznaczony jest do jednej rodziny. Ten typ budownictwa jednorodzinnego charakteryzuje się zwykle jednorodnością – z przodu każdego segmentu znajduje się wejście i parking z garażem, natomiast z tyłu wydzielony jest teren na ogród.

Typ budownictwa wielorodzinnego

Ten typ zabudowy jest szczególnie widoczny w miastach, gdzie gęstość zaludnienia wymusiła znalezienie praktycznych rozwiązań mieszkaniowych. Osiedla bloków z wielkiej płyty, zamieszkałe przez wielopokoleniowe rodziny to już polska tradycja, jednak typ budownictwa wielorodzinnego znacznie się rozwiną, oferując komfortowe mieszkania w nowoczesnej zabudowie.

Punktowiec to typ zabudowy często nazywany wieżowcem. Charakteryzuje się wielokondygnacyjną konstrukcją, w której mieszkania przebiegają wzdłuż jednego węzła komunikacyjnego. Ten typ budownictwa wielorodzinnego spotyka się najczęściej w wielkich aglomeracjach, gdyż wyróżnia się dobrymi parametrami urbanistycznymi do zagospodarowanie niewielkiej przestrzeni.

Klatkowiec można porównać do zabudowy szeregowej, gdyż w jednym ciągu znajdują się wejścia do klatek schodowych, gdzie na każdej kondygnacji rozmieszczone są odrębne lokale mieszkaniowe. Ten typ budownictwa wielorodzinnego jest najbardziej wyraźny w popularnych blokach.

Korytarzowiec jest typem zabudowy, w którym dostęp do poszczególnych lokali mieszkaniowych, przebiega wzdłuż centralnego korytarza. Budynek może być podzielony na klatki lub mieć tylko jedną, z której można dostać się do korytarza głównego prowadzącego do wszystkich mieszkań.

Galeriowiec to jeden z ciekawszych typów budownictwa wielorodzinnego, w którym do poszczególnych mieszkań wchodzi się z zewnątrz. W nowoczesnej architekturze ten typ zabudowy jest chętnie wykorzystywany, gdyż zapewnia większą autonomię i nie jest połączony wewnętrzną klatką schodową.

To tylko niektóre typy zabudowy, które można wyodrębnić w budownictwie jednorodzinnym i wielomieszkaniowym. Architektura budynków wciąż się zmienia i ciągle powstają projekty nowoczesnych domów oraz zabudowy wielorodzinnej, dlatego nie wykluczone, że w niedalekiej przyszłości do tego podziału dojdą nowe typy budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego.

Similar Posts