Rozmowa z Pawłem Wróblewskim Dyrektorem Biura Związku POiD | InfoBudownictwo.pl 

InfoBudownictwo.pl

Rozmowa z Pawłem Wróblewskim Dyrektorem Biura Związku POiD

Rozmowa z Pawłem Wróblewskim Dyrektorem Biura Związku POiD

Rozmowa z Pawłem Wróblewskim Dyrektorem Biura Związku POiD
Kwiecień 13
08:00 2015

Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD) jest organizacją zrzeszającą producentów, dostawców i dystrybutorów z branży stolarki budowlanej w Polsce. Z Pawłem Wróblewskim, Dyrektorem Biura Związku rozmawiamy o tym, czym zajmuje się POiD, komu służy i dlaczego warto do Związku należeć.

Infobudownictwo: Polskie Okna i Drzwi to związek działający już od wielu lat. Pan jest w nim niemal od początku. Proszę powiedzieć, jak rodziła się inicjatywa powołania POiD?

Paweł Wróblewski Dyrektor Biura Związku POiDPaweł Wróblewski: Mówiąc o genezie powstania POiD, należy rozpocząć od Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej, którego założycielem w 1996 roku był śp. Józef Dużyński (późniejszy pierwszy Prezes Związku POiD). Skupiało ono głównie producentów stolarki drewnianej (innej w zasadzie wówczas nie było) oraz nieliczne grono firm dostarczających komponenty do jej produkcji tj. zamki czy uszczelki. Okres, w którym nastąpił błyskawiczny rozwój stolarki PVC, zaowocował również powstaniem inicjatyw skupionych wokół tej grupy produktów. Doszło wówczas do swego rodzaju rywalizacji, o to, które okna są lepsze – te wykonane z drewna czy z PVC. Oczywiście takie współzawodnictwo nie służyło wspólnemu dobru firm produkujących stolarkę. W 2003 roku, podczas I Ogólnopolskiego Forum Stolarki Budowlanej, zainicjowano powstanie Związku Producentów Dostawców i Dystrybutorów POLSKIE OKNA I DRZWI, które do dzisiaj jest jedyną organizacją branżową w Polsce reprezentującą interesy tego sektora gospodarki.

Infobudownictwo: Czy taka wizja Związku spotkała się z pozytywnym przyjęciem w branży stolarki budowlanej? Branża czuła, że taka organizacja jest jej potrzebna?

Paweł Wróblewski: Wszelkie inicjatywy związane z powołaniem organizacji, fundacji mających na celu służenie wspólnemu dobru zazwyczaj spotykają się z pozytywnym przyjęciem. Różnie bywa jednak z późniejszym zaangażowaniem, wspieraniem i inicjowaniem działań służących utrzymaniu tej przychylności. W krajach Europy Zachodniej sytuacja ta wygląda inaczej. Zrzeszanie w organizacjach branżowych jest tam standardem. Aby zostać członkiem takiej organizacji trzeba przejść proces szczegółowej weryfikacji, nie tylko pod kątem technologii i jakości swoich produktów, lecz także pod względem wiarygodności biznesowej. Podobnie jest w Związku POiD. Rekomendujemy nasze firmy członkowskie, wspieramy je w codziennej pracy. Można powiedzieć, że POiD jest ich dodatkowym działem marketingu i PR-u, technologicznym, prawnym, a nawet handlowym.

Infobudownictwo: Jakie firmy są dziś zrzeszone w POiD, bo patrząc na listę członków można odnieść wrażenie, że jeśli ktoś ma choć niewielki związek ze stolarką budowlaną, to zapewne należy do Związku.

Paweł Wróblewski: Intencją założycieli było skupienie w jednej organizacji firm związanych z całą branżą stolarki budowlanej po to, aby stworzyć mocną organizację, na wzór europejskiego EUROWINDOOR, reprezentującą zarówno interesy producentów, dostawców, jak również dystrybutorów stolarki. Jak widać po strukturze stowarzyszonych podmiotów, okazuje się, że założenia te były słuszne. POiD jest jedyną w Polsce organizacją zrzeszającą firmy z branży stolarki budowlanej. Ilość członków Związku pozostawia jednak wiele do życzenia, jeśli jednak spojrzymy na udziały naszych firm w rynku, okazuje się, że znaczna część stolarki dostępnej na rynkuDobry Montaż Fot. POiD pochodzi od firm członkowskich. Związek działa po to, aby pomagać branży i każdy, jeśli chce, może znaleźć w nim swoje miejsce. Dostrzegamy wielobranżowość w naszej organizacji i już podjęliśmy inicjatywę, aby w jej strukturach powstawały Grupy Zadaniowe, w których podejmować będziemy inicjatywy dla poszczególnych grup producentów, ale nie tylko. Zakładamy również np. powstanie grupy eksporterów. Wszystko tak naprawdę zależy od chęci i zaangażowanie firmy w projekty, które staramy się wdrożyć. Bez wspólnego działania, sam Zarząd i biuro Związku niewiele jest w stanie zdziałać. Każdy Związek jest tak silny, jak silni są jego członkowie.

Infobudownictwo: Co takiego daje przedsiębiorstwom członkostwo w POiD? Czy w tym wypadku można mówić o jakichś realnych, konkretnych korzyściach? Czy też jest to bardziej aspekt wizerunkowy?

Paweł Wróblewski: Związek działa dla całej branży, niezależnie od tego, czy jest się jego członkiem czy też nie. O aspekcie wizerunkowym już wspominałem, ale członkostwo daje oczywiście wiele namacalnych korzyści. Istnieje wiele benefitów, z których firmy nie skorzystałyby, gdyby Związek nie funkcjonował. Reprezentujemy branżę w kontaktach z instytucjami rządowymi, instytutami badawczymi czy Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Zapewniamy firmom szkolenia, wsparcie i doradztwo techniczne. Aktywnie promujemy branżę w Polsce i poza jej granicami. Tematy, w które się zaangażowaliśmy, jak np. kwestia podatku VAT na montaż stolarki, posługiwanie się Aprobatami Technicznymi w segmencie stolarki drewnianej czy stworzenie Zakładowej Kontroli Produkcji po wejściu Normy Europejskiej to projekty, które mamy już za sobą. Obecnie, podobnie jak zmienia się sposób dotarcia do ostatecznych odbiorców, zmieniają się oczekiwania firm członkowskich wobec samej organizacji. Dlatego na bieżąco dopasowujemy naszą działalność do oczekiwań członków.

Infobudownictwo: A jakie są te inicjatywy podejmowane przez POiD? Konkretnie, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy?

Paweł Wróblewski: Inicjatyw POiD jest naprawdę wiele. Niektóre z nich są bardziej medialne, jak np. ogólnopolska kampania edukacyjna „DOBRY MONTAŻ”, inne, jak tworzenie Grup Zadaniowych w strukturach Związku, dotyczą raczej zmian w wewnętrznym funkcjonowaniu organizacji. Walne Zgromadzenie Członków wyznaczyło nowemu Zarządowi szereg celów, które operacyjnie realizuje biuro Związku. Spośród nich, do zadań, które mogą przyciągnąć największe zainteresowanie należą na pewno: stworzenie zawodu montera stolarki budowlanej czy utrzymania stolarki w gronie branż polskich specjalności eksportowych. Ale tak naprawdę każde realizowane przez nas działanie, czy to wynikające z potrzeby chwili, czy z inicjatywy firm członkowskich, służy firmom w ich codziennej pracy. Tworzy platformę współpracy i wsparcia dla każdej z firm. Chciałbym, aby jak najwięcej inicjatyw, w które moglibyśmy się zaangażować dla dobra i dalszego rozwoju polskiej branży stolarki budowlanej, trafiało do biura Związku.

Infobudownictwo: Dziękujemy za rozmowę.

Powiązane artykuły

2 komentarze

  1. Mike_42
    Mike_42 Kwiecień 13, 09:28

    Gdzie znajdę informację o kampanii Dobry Montaż?

    Odpowiedz na ten komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.
Wymagane pola są zaznaczone *