Rozmowa z Januszem Millerem o umowach deweloperskich | InfoBudownictwo.pl 

InfoBudownictwo.pl

Rozmowa z Januszem Millerem o umowach deweloperskich

Rozmowa z Januszem Millerem o umowach deweloperskich

Rozmowa z Januszem Millerem o umowach deweloperskich
Maj 25
12:02 2015

Jak powinna wyglądać umowa deweloperska? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Jakich punktów w takiej umowie na pewno nie może zabraknąć? Dziś rozmawiamy na ten temat z Januszem Millerem, dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu w Home Invest.

Infobudownictwo: Czy możemy zdefiniować na początek naszej rozmowy cóż to takiego ta umowa deweloperska i czy każdy z nas, kupujących mieszkanie, musi taką umowę z deweloperem podpisać?

Janusz Miller, Home InvestJanusz Miller: Umowa deweloperska jest dokumentem, bez którego podpisania żadna transakcja zakupu mieszkania nie może zostać zrealizowana. Jest to zobowiązanie dewelopera do wybudowania i sprzedaży mieszkania, w zamian za zapłatę ceny przez kupującego. Koszty notarialne oraz wpisów do księgi wieczystej wynikających z umowy deweloperskiej obciążają w równym stopniu zarówno dewelopera, jak i klienta. Po wybudowaniu budynku i uzyskaniu pozwolenia na jego użytkowanie podpisujemy w wykonaniu umowy deweloperskiej akt notarialny obejmujący umowę przenoszącą własność mieszkania. Zanim klient podpisze umowę deweloperską może wcześniej zapoznać się z tzw. prospektem informacyjnym.

Infobudownictwo: Czyli przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z prospektem informacyjnym?

Janusz Miller: Zdecydowanie tak. Deweloper sporządza taki prospekt dla każdej realizowanej przez siebie inwestycji mieszkaniowej i każdy inwestor przed podpisaniem umowy ma obowiązek bezpłatnie taki dokument przedstawić. W prospekcie znajdują się dane rejestrowe dewelopera, szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości na której ma być realizowana inwestycja oraz jej najbliższego otoczenia (m.in. informacje o inwestycjach planowanych w promieniu jednego kilometra od nieruchomości), posiadania przez dewelopera pozwolenia na budowę, sposobu finansowania inwestycji, jak również planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy. Klient ponadto może z prospektu informacyjnego dowiedzieć się o samej inwestycji, harmonogramie prac budowlanych, sposobie pomiaru powierzchni mieszkania i zasadach dotyczących ewentualnej zmiany ceny mieszkania. W prospekcie podane są także zastosowane przez dewelopera środki ochrony kupującego (rachunek powierniczy, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, itp.) oraz szczegółowy opis dotyczący standardu wykonania mieszkania, a także warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Infobudownictwo: Czy umowa deweloperska ma jakieś jasno określone kryteria, czy też może być różna w zależności od dewelopera? Krótko mówiąc czy są takie zapisy które muszą znaleźć się w takiej umowie?

Janusz Miller: W umowie deweloperskiej pojawiają się zapisy, które musza się znaleźć obowiązkowo w każdym dokumencie tego typu, niezależnie od dewelopera. Najważniejsze dane to: określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej, wskazanie ceny mieszkania, informację o nieruchomości, na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie deweloperskie, w tym dotyczące powierzchni działki, stanu prawnego nieruchomości, w szczególności oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, istniejących na niej obciążeń hipotecznych i służebnościach, określenie położenia oraz istotnych cech budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem tej umowy, określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper, wskazanie terminu przeniesienia na nabywcę prawa własności mieszkania, określenie terminów lub warunków zapłaty ceny, a także informacje dotyczące zastosowanych środków ochrony kupującego (mieszkaniowy rachunek powierniczy, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa itp.).

Infobudownictwo: Czy w tym zapisach umowy deweloperskiej osoba kupująca mieszkanie powinna na coś zwrócić szczególną uwagę?

Janusz Miller: Tak, ważnym zapisem z perspektywy klienta powinny być warunki odstąpienia od tej umowy oraz określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej.

Infobudownictwo: A czy można odstąpić od podpisanej już umowy?

Janusz Miller: Takie prawo przysługuje zarówno kupującemu, jak i deweloperowi. Klient pod pewnymi warunkami może odstąpić od umowy deweloperskiej w ciągu 30 dni od jej podpisania. Jest to możliwe wtedy, kiedy umowa deweloperska nie zawiera wszystkich danych określonych w art.22 ustawy deweloperskiej. Kupujący może także odstąpić od umowy w przypadku braku otrzymania prospektu informacyjnego, lub kiedy nie zawiera on wszystkich informacji opisanych we wzorcu prospektu stanowiącym załącznik do w/w ustawy lub też, gdy prospekt zawiera dane nieprawdziwe. Po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy deweloperskiej klient może od niej odstąpić, gdy deweloper nie przeniesie na niego prawa własności mieszkania w terminie wynikającym z umowy deweloperskiej, pomimo udzielenia deweloperowi dodatkowego terminu określonego w tej ustawie.

Z kolei deweloper ma do tego prawo w przypadku gdy klient, pomimo ponagleń, nie płaci na czas określonych środków pieniężnych w celu zakupu mieszkania. Drugą możliwością jest nieprzystąpienie przez klienta do odbioru mieszkania (po dwukrotnych wezwaniach pisemnych) oraz odmowa lub niestawienie się na podpisanie aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania z dewelopera na kupującego.

Infobudownictwo: Dziękujemy za rozmowę.

Powiązane artykuły

3 komentarze

 1. wirel78
  wirel78 Czerwiec 01, 08:41

  I tak zawsze na koniec to deweloper ma rację, a nie kupujący 🙁

  Odpowiedz na ten komentarz
 2. dernol5
  dernol5 Czerwiec 06, 11:16

  Wszystko zależy od tego czy kupujący myśli!

  Odpowiedz na ten komentarz
 3. kleino
  kleino Wrzesień 28, 20:04

  Kupowanie od deweloperów jest bez sensu, skoro równie atrakcyjne mieszkania można kupić na rynku wtórnym.

  Odpowiedz na ten komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.
Wymagane pola są zaznaczone *