Cyfryzacyjna konsolidacja Grupy ATLAS z IBM Connections | InfoBudownictwo.pl 

InfoBudownictwo.pl

Cyfryzacyjna konsolidacja Grupy ATLAS z IBM Connections

Cyfryzacyjna konsolidacja Grupy ATLAS z IBM Connections

Cyfryzacyjna konsolidacja Grupy ATLAS z IBM Connections
Wrzesień 21
13:55 2015

Grupa ATLAS od 2012 r. znajduje się w zaplanowanym na pięć lat procesie konsolidacji 22 tworzących ją spółek. Na półmetku prac związanych z integracją biznesową w Grupie, zostało wdrożone wirtualne narzędzie oparte na rozwiązaniach dostarczonych przez IBM. Pierwsze miesiące funkcjonowania platformy IBM Connections wykazały znaczne oszczędności i przyspieszenie procesów unifikacyjnych.

Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania pozwala usprawnić współpracę pomiędzy poszczególnymi działami i zespołami, niezależnie od ich lokalizacji czy specjalizacji. Znosi wertykalną strukturę organizacji na rzecz wymiany doświadczeń i przenoszenia dobrych praktyk w ramach całej Grupy, a także aktywnego angażowania pracowników w proces zarządzania poszczególnymi projektami. Dzięki IBM Connections pracownicy mogą tworzyć wirtualne społeczności, pracujące nad realnymi zadaniami i realizujące określone, mierzalne cele. Z kolei kadra zarządzająca może, w krótszym niż dotychczas czasie, śledzić postępy i kierunki rozwoju poszczególnych projektów, a w razie potrzeby dokonać korekty założeń lub wykorzystanych narzędzi, zasobów etc. Społeczności projektowe mają do dyspozycji harmonogram, cele i zadania definiowane przez dedykowane zespoły, które po określonym z góry czasie są z nich rozliczane.

Rozwój Grupy poprzez systematyczne włączanie w jej struktury kolejnych spółek spowodował konieczność integracji biznesowej wszystkich podmiotów. Zarząd Grupy wraz z menadżerami wszystkich spółek opracował kryteria i procesy, w których zdefiniował 16 polityk konsolidacyjnych, wspólnych dla wszystkich podmiotów w ramach wyznaczonych projektów. Dzięki wdrożeniu nowego narzędzia, a tym samym nowej organizacji pracy szybciej niż dotychczas uzyskujemy synergię, upowszechniamy standardy i dobre praktyki oraz wzmacniamy konkurencyjność – tłumaczy Henryk Siodmok, Prezes Zarządu Grupy ATLAS.

Utworzona platforma pozwoliła na sprawny dostęp do informacji i kontakt z poszczególnymi grupami projektowymi. Wykorzystanie IBM Connections spowodowało także zacieśnienie więzi i wzrost zaangażowania pracowników, którzy wyraźnie poczuli, że mają realny wpływ na działania podejmowane przez firmę. W ramach tworzonych społeczności projektowych mogą wykazać się zarówno kreatywnością, jak i umiejętnościami zarządczymi, dzielić się wiedzą i doskonalić własne umiejętności. System stał się dodatkowym narzędziem komunikacji wewnętrznej, przydatnym także w sferze zarządzania zasobami ludzkimi.

W ciągu trzymiesięcznego okresu testowania platformy IBM Connections, z której korzysta także IBM w ramach swoich struktur, powstało 80 projektów realizowanych przez 106 społeczności specjalistów, czyli łącznie 400 osób. Docelowo planujemy, aby do końca 2015 r. około tysiąca specjalistów z 2.500 osób zatrudnionych w strukturach posiadało dostęp do danych zebranych na wspólnej platformie, włączając w to pracowników zagranicznych spółek wchodzących w skład Grupy – wyjaśnia Bogusław Święcicki, Dyrektor ds. Systemów Informatycznych w Grupie ATLAS.

Wykorzystując system IBM Connections, Grupa ATLAS wygenerowała oszczędność 10 mln zł na koszcie realizacji zadań wyznaczonych strategicznym planem konsolidacji zaledwie w ciągu pierwszego roku. Za skuteczną politykę zarządczą ATLAS był już kilkukrotnie nagradzany, m.in. Złotym Godłem Quality International. Bazująca na wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości konsolidacja również została doceniona – Grupa ATLAS została uhonorowana przez IBM za najbardziej kreatywne i innowacyjne wdrożenie Social Business w Polsce.

Powiązane artykuły

0 komentarzy

Jeszcze nie dodano żadnych komentarzy!

W tym momencie nie ma tutaj żadnych komentarzy, czy chcesz dodać nowy?

Napisz komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.
Wymagane pola są zaznaczone *